Zorg & Gezondheid

Gezondheid heeft te maken met zowel het lichaam als de geest, en ook met sociale en maatschappelijke zaken. Denkt u bijvoorbeeld aan onderwerpen als voeding, beweging, ontspanning, opvoeding, meedoen in sociale contacten en de maatschappij, het dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, verslaving, klachten en pijn, rouw, je veilig voelen, communicatie, omgaan met verandering, acceptatie, voor je zelf zorgen, hulp vragen, je fit voelen, groei en ontwikkeling. Gezondheid heeft vaak een directe link met de andere thema’s op deze site. U kunt veel zelf doen als het gaat om uw gezondheid.

Via deze site komt u bij alle instellingen en organisaties die u kunnen helpen als u:

  • graag gezond wilt blijven
  • in een levensfase of ontwikkeling zit waar u begeleiding bij nodig hebt
  • ziek bent en u zoekt hulp of advies om weer beter te worden
  • ondanks ziekte zo veel mogelijk zelf wilt blijven doen
  • hulp of advies zoekt als u door ziekte of beperking niet voor uzelf kunt zorgen
  • ontmoeting met lotgenoten zoekt en informatie wilt delen
  • belangenbehartiging zoekt bij zaken rond gezondheid en zorg

Huisarts

Iedere Nijkerker is ingeschreven bij een huisarts. De huisarts is vrij toegankelijk. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw lichamelijke en psychische gezondheid. In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn veel huisartsenpraktijken. Sommige praktijken zitten in een gezondheidscentrum.

De website www.thuisarts.nl geeft u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte en de app ‘moet ik naar de dokter’ kan u helpen te beoordelen of en wanneer u naar de dokter moet en wat u zelf kunt doen.

Gebiedsteams

Sinds 2014 kent de gemeente Nijkerk 4 gebiedsteams. Het gebiedsteam kan u helpen bij vragen of zorgen over maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, het opvoeden van kinderen en psychische problemen. Meer over de gebiedsteams vindt u hier.

Overige praktijken en instellingen

In de zorg kunt u met sommige praktijken zelf een afspraak maken en voor andere heeft u een verwijzing via huisarts of gebiedsteam nodig. Dit is meestal aangegeven bij het aanbod in de sociale kaart op deze website.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage 

Meer informatie over vergoeding (basisverzekering/aanvullende verzekering), eigen risico en eigen bijdrage kunt u vinden op www.watzegtmijnpolis.nl of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Terug naar de vorige pagina