Zorg & Gezondheid

Hoe gezond u zich voelt heeft niet alleen te maken met ziekte of beperkingen. Het heeft ook te maken met hoe u zich in het leven kunt redden met alle uitdagingen die er zijn. Hoe u zich lichamelijk voelt. Hoe u zich kunt redden bij uw dagelijkse bezigheden. Hoe u mee kunt doen met mensen om u heen of in de maatschappij. Of u lekker in uw vel zit en kunt genieten. Of u uw leven als zinvol ervaart. En of u met uw hoofd alles kunt ‘bijbenen’. U kunt zelf veel doen als het gaat om uw gezondheid.

U vindt betrouwbare informatie van uw arts over wat u zelf kunt doen als het gaat om gezondheid en ziekte op internet op de site www.thuisarts.nl. Soms kunt u ook hulp of begeleiding gebruiken. Via deze website vindt u veel praktijken of instanties die u kunnen helpen als het gaat om uw gezondheid. Vaak is deze hulp vrij toegankelijk. Hier kunt u vrij naar toe gaan  (al dan niet met een afspraak) zonder verwijzing of indicatie of beschikking. In andere gevallen heeft u in verband met vergoeding wel een verwijzing of indicatie via uw huisarts of de gemeente nodig. Dit is meestal aangegeven bij het aanbod van de deelnemende organisaties op deze website. 

Weet u niet goed waar u moet zijn met uw vraag over uw gezondheid? Dan zijn er twee instanties die u verder kunnen helpen: uw huisarts en de gemeente.

Huisarts

Bij de huisarts kunt u terecht als het gaat om medische zaken. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor vragen of zorgen over uw lichamelijke en psychische gezondheid. Iedere Nijkerker is ingeschreven bij een huisarts. In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn veel huisartsenpraktijken. Sommige praktijken zitten in een gezondheidscentrum. Door de week van 8-17 kunt u bellen met uw eigen huisartsenpraktijk. Ook kunt u 24/7 terecht via de website van uw huisarts voor het stellen van vragen, regelen van herhaalrecepten of afspraken bij uw eigen huisarts. Voor de huisartsen in Nijkerk en Nijkerkerveen kan dit ook via de app HuisartseNij.

Voor spoedzorg in de avond, nacht en weekend kunt u terecht bij de Huisartsenpost Amersfoort 0900-3311233. Voor acute medische hulp belt u altijd 112!

De app /website ‘moet ik naar de dokter’ kan u helpen te beoordelen of en wanneer u naar de dokter moet en wat u zelf kunt doen.

Sociaal Team

Heeft u vragen of zorgen over maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, het opvoeden van kinderen of psychische problemen? Dan kan het Sociaal Team u verder helpen.

U kunt contact opnemen met het Sociaal Team via het telefoonnummer van de gemeente (033) 247 22 22 of via e-mail aanmelden@nijkerk.eu. Meer over het Sociaal Team vindt u hier.

Specialistische zorg of langdurige zorg

Soms is er specialistische zorg nodig. Denkt u aan ziekenhuiszorg, orthodontie, verpleeghuiszorg, GGZ instellingen en instellingen voor mensen met een beperking. Specialistische zorg is niet vrij toegankelijk. Hiervoor is een officiële verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Voor langdurige zorg is een indicatie van het CIZ nodig. Dit geldt voor mensen met een blijvende beperking die 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben.

Kosten

Formele hulp is hulp door een beroepskracht of professional die daarvoor betaald wordt. Soms is deze hulp gratis voor u omdat het wordt betaald via ons belastingstelsel. Of de kosten vallen onder de basisverzekering van uw ziektenkostenverzekering. U betaalt dan via de premie van uw verzekering. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering en zijn kosten daardoor gedekt. Heeft u hierover vragen, dan kunt u het beste terecht bij uw zorgverzekeraar.

Houdt u er rekening mee dat er soms wel een eigen bijdrage van u wordt verwacht en dat veel kosten vallen onder uw eigen risico dat gekoppeld is aan uw basisverzekering. Uitleg over eigen risico en eigen bijdrage en meer algemene informatie vindt u op de site van de consumentenbond www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/verplicht-eigen-risico.

Er zijn geen kosten verbonden aan de contacten met uw huisarts (valt niet onder uw eigen risico) en het Sociaal Team (geen eigen bijdrage).

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken of hier meer over weten? Er zijn verschillende mogelijkheden. Met hulp lukt stoppen vaak beter. Uw huisarts kan u helpen. U kunt ook telefonisch of online hulp krijgen. En er zijn groepstrainingen. Hieronder staan veel mogelijkheden. Uw huisarts kan u daarin adviseren. De kosten worden vrijwel altijd door de zorgverzekering vergoed. Controleer dit bij uw zorgverzekering.

Wilt u online hulp? Dat kan bij;
www.destopsite.nl
www.trimbos.nl
www.ikstopnu.nl
www.zelfhulptabak.nl

Wilt u telefonische coaching? Dat kan bij;
- uw huisartsenpraktijk
www.medipro.nl
www.smokefree.nl
www.rookvrijookjij.nl
www.lifecoach.nl

Wilt u persoonlijke begeleiding? Dat kan bij;
- uw huisartsenpraktijk
- www.smokefree.nl
- www.rookvrijookjij.nl

Wilt u groepstraining? Dat kan bij;
www.smokefree.nl
www.psymind.nl

Terug naar de vorige pagina