Zingeving

Het begrip zingeving gaat over het zoeken naar de zin of het doel van het leven of grote gebeurtenissen in het leven. Het betreft vaak de grotere levensvragen waar ieder mens op een bepaald moment mee bezig is, bijvoorbeeld bij rouw of het rouwen om een verloren naaste.

Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er behoefte aan zingeving. Volgens de piramide van Maslov zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, en hierna ontstaat de behoefte aan sociale contacten en zingeving. Een ander woord dat ook wel gebruikt wordt voor zingeving is spiritualiteit.

Het begrip zingeving verschilt per cultuur. In het westen is zingeving vooral individueel gericht terwijl voor mensen in oosterse culturen de sociale banden belangrijk zijn. Religies (en invulling van geloof) kunnen ondersteuning bieden bij het vinden van de zin van het bestaan. Ook zijn er verschillende niet-religieuze vormen van zingeving zoals bijvoorbeeld het humanisme.

Zingeving in Nijkerk

In de gemeente Nijkerk zijn verschillende kerken, moskeeën en andere organisaties actief om mensen te verenigen of te ondersteunen bij levensvragen. Een deel van de inwoners van Nijkerk maakt bijvoorbeeld deel uit van een gemeenschap die aan een kerk is verbonden. Ook is er een Turkse en een Marokkaanse moskee gevestigd in de kern Nijkerk. Daarnaast is er een apostolisch Genootschap in Nijkerkerveen.

De kerken, moskeeën en andere organisaties organiseren veel eigen activiteiten voor hun leden. De laatste jaren wordt ook veel samengewerkt, bijvoorbeeld via het Nijkerks Diaconaal Beraad

Ook in ander verband wordt veel georganiseerd waarbij levensvragen en zingeving aan de orde komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan diverse gespreksgroepen, vrouwenorganisaties, cursussen en dergelijk. Dit aanbod kan structureel zijn, maar soms zijn het ook tijdelijke activiteiten die met een speciaal doel voor een bepaalde groep deelnemers worden georganiseerd.

Ontmoeten

Zingeving heeft vaak ook te maken met het van betekenis (willen) zijn. Daardoor raakt het ook aan de problematiek van eenzaamheid. Wanneer betekenisvolle relaties met anderen ontbreken of wegvallen, is het van belang te zoeken naar andere levensvervulling en/of contacten die het gemis enigszins kunnen compenseren. Vaak wordt in die ontmoeting met anderen ook een vorm van zingeving gevonden.

Er zijn tal van mogelijkheden die u kunt benutten om anderen te ontmoeten. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan special projecten zoals een maatjesproject. Ook kunt u kijken of u zich thuis voelt bij een van de organisaties die zich met zingeving bezig houden. Het bezoeken van een culturele activiteit kan ook iets zijn wat wellicht een bijdrage levert (culturele organisaties en activiteiten, kunst en muziek).

Terug naar de vorige pagina