Welzijn

Welzijn is een ruim begrip. Vaak wordt er mee bedoeld dat het in geestelijk, lichamelijk en sociaal opzicht goed met iemand gaat. Het gevoel van welbevinden is een persoonlijke ervaring, en is iets anders dan welvaart. Welvaart is gericht op financiële en materiële zaken. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn, denk bijvoorbeeld aan armoede.

Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door economische vooruitgang. Een goed eigen sociaal netwerk en activiteiten die voldoening geven kunnen het welzijn bevorderen. Veel mensen organiseren dit op eigen gelegenheid, maar soms is enige hulp welkom om de passende activiteiten en contacten te vinden.

Welzijn in Nijkerk

In de gemeente Nijkerk zijn diverse organisatie actief die zich met hun activiteiten richten op het welzijn van inwoners. Het is ook zo dat welbevinden helpt voorkomen dat mensen in de problemen komen of zorg nodig gaan hebben. Welzijnsactiviteiten hebben dan ook een preventief karakter.

Welzijnsactiviteiten richten zich op ‘meedoen aan de maatschappij’. Dat kan zijn als deelnemer, maar ook als vrijwilliger.  In welzijnsactiviteiten zijn vaak veel vrijwilligers actief zijn. Dat zorgt ervoor dat er ook  activiteiten zijn die geen of slechts een kleine eigen bijdrage van deelnemers vragen, om het ook voor mensen met een smalle beurs mogelijk te maken om mee te doen.

Welzijn en gezondheid

Welzijnsactiviteiten die goed afgestemd zijn op iemands behoefte kunnen vermindering van gezondheidsklachten in de hand werken. Daarom wordt er steeds meer samengewerkt door organisaties uit gezondheidszorg en welzijn.

Maakt u zich zorgen om iemand? U kunt iets doen

Als inwoner of als familielid kunt u soms heel belangrijk zijn voor iemand met wie het niet goed lijkt te gaan. Daarom heeft de gemeente Nijkerk samen met Sigma de Niet-pluis-kaart gemaakt.

Terug naar de vorige pagina