Deelnemende organisaties

Jan Arends

Beschrijving

Wij zijn Jan Arends. Onze coaches zorgen voor ambulante begeleiding van jongeren en volwassen die het houvast in hun leven tijdelijk kwijt zijn. Loopt het huishouden in het honderd en ligt vervuiling op de loer? Is die jongere altijd maar aan het spijbelen en ook nog de hele dag stoned? Is woonruimte de eerste stap voor de dakloze om zijn leven weer op de rit te krijgen? Of is er sprake van een combinatie van allerlei problemen? De coaches van Jan Arends zijn er om hier samen met de cliënt een weg in te vinden en de cliënt te helpen sterk genoeg te worden om weer op eigen benen te staan.
Postadres
Postbus 2051
6802CB Arnhem
0882701200 info@janarends.nl janarends.nl Contactformulier
clienten zelfredzamer maken
Aan onze begeleiding of het wonen in een Jan Arendshuis zijn kosten verbonden. Meer informatie: zie website.
Ggz-instelling
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.