Deelnemende organisaties

Stichting Breder

Beschrijving

Stichting Breder is een organisatie die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Die hulp kan je nodig hebben als jij of iemand uit je gezin een verstandelijke beperking of psychische problemen heeft. Samen kijken we wat nodig is om zo prettig en gewoon mogelijk te leven.

Misschien heb je ondersteuning thuis nodig, bijv. bij het op orde houden van je huishouden of financiën. Of hulp bij de opvoeding van je kind. Misschien wil je graag in contact komen met anderen, heeft een tiener het nodig om een weekend te gaan logeren met andere kinderen, of misschien is het nodig dat een kind een tijdje, of voor lange tijd bij ons in een beschermde woonvorm komt wonen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden.
Neem gerust contact op voor meer informatie.
Postadres
Wilhelminastraat 20
3771AR Barneveld
0342846871 info@stichtingbreder.nl Meer informatie

Janine Meijer+31639193989
Ambulante begeleiding

Utrecht (provincie)
Gelderland (provincie)
Wageningen (gemeente)
Kinderen 0-18 jaar
Stichting Breder is een zorgorganisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen en/of het hele gezin. We kunnen op verschillende manieren hulp bieden: 1. Ondersteuning thuis Soms kun je het niet alleen. Voor de een is het lastig om met geld om te gaan, de ander wil leren hoe je contact met anderen kunt opbouwen of hoe je je huishouden vorm geeft. Wij luisteren naar wat jij belangrijk vindt en maken samen een plan. Zodat jij zelfstandig kunt doen wat jij wilt. 2. Opvoedondersteuning Opvoedondersteuning helpt je wanneer je tegen problemen in je gezin aanloopt. Een ervaren hulpverlener kijkt mee in jouw gezin, geeft je tips en helpt je jouw kind beter te begrijpen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ondersteunende middelen zoals Video Home Training (VHT). 3. Beschermd wonen Kind of volwassene; iedereen moet een gelukkig leven kunnen leiden. Wonen bij Stichting Breder staat voor opgroeien en je ontwikkelen binnen een veilig klimaat, zolang als het nodig is. We bieden woonvormen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 4 Groepsactiviteiten Samen spelen, voetballen, leren ruzies zonder vechten op te lossen, leren klimmen en klauteren, je grenzen verleggen en leren voor jezelf op te komen. Tijdens onze groepsactiviteiten kan iedereen zichzelf zijn. We organiseren naschoolse opvang, logeeropvang, vakantieactiviteiten, kookclub, vrouwenclub, mannenclub en Fighting Inside (bokstraining)
Pedagogische hulpverlening
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.