Deelnemende organisaties

ZorgPlus GGZ

Beschrijving

ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders. Bij jeugdigen in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar wordt, in overleg met onze psycholoog, per individu getoetst of er sprake is van enkelvoudige problematiek of (zeer) complexe (levensfase)problematiek en of deze passend is bij de expertise van ZorgPlus.
Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).
Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.
ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.
Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.
Bezoekadres
Van Oldenbarneveltstraat 2c
6662AT Elst
0881263700 0634103098 info@zorgplus.com Zorgplus
Rolstoeltoegankelijk
Parkeervoorziening gehandicapten

Tom Holsbeek
Accountmanager

Cliënten worden ondersteund bij praktische zaken op alle leefgebieden, afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Wij stimuleren, motiveren en activeren, altijd gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben begeleiders een signalerende rol bij het voorkomen van decompensatie.
Aalten (gemeente)
Nijkerk (gemeente)
Wageningen (gemeente)
Apeldoorn (gemeente)
Adolescenten 18 - 21 jaar
Jongeren 14 - 24 jaar
Volwassenen
Wij hebben geen contra indicaties! We hebben specifieke expertise voor de doelgroep (jong)volwassenen met (ernstige) psychiatrische, verslavings en forensische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Wij hebben ervaring met complexe situaties zoals multi-problem gezinnen en zorgmijders.
Cliënten met een Forensische titel kunnen ook bij ons worden aangemeld. Jeugdigen kunnen ook door een huisarts of specialist worden aangemeld.
Ggz-instelling
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.