Deelnemende organisaties

Kwintes

Beschrijving

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het hulpaanbod van Kwintes bestaat uit:
- Wonen
- Begeleiding thuis
- Maatschappelijke opvang
- Participeren in de maatschappij.

U kiest voor Kwintes als u problemen heeft op (meerdere) levensgebieden zoals financiën, sociale contacten, de verzorging en opvoeding van uw kinderen of dreigende huisuitzetting.
Kwintes heeft specifieke kennis van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en huiselijk geweld. Voor mensen met een autistische kwetsbaarheid en voor ouders met thuiswonende kinderen zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar.


Uw vraag centraal
Kwintes biedt verschillende vormen van individuele begeleiding. Hierbij sluiten wij aan op uw vraag, zodat u (weer) regie op uw leven krijgt. De begeleiding vindt plaats in een eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes. De begeleiding kan kort en intensief zijn, maar ook langdurig als dat nodig is. Samen met uw begeleider kijkt u naar wat u zelf kunt, waar u begeleiding bij nodig heeft en wat uw sociale netwerk hierin kan betekenen.

Producten

begeleiding thuis
Maatschappelijke opvang
Bezoekadres
Van Asch van Wijckstraat 1
3811LP Amersfoort
Postadres
Van Asch van Wijckstraat 1
3811LP Amersfoort
08008667338 voordeuroost@kwintes.nl kwintes.nl https://www.kwintes.nl/in-je-buurt/gemeente-nijkerk/
Nijkerk (gemeente)
Amersfoort (gemeente)
Ggz-instelling
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.