Deelnemende organisaties

Mentorschap Overijssel Gelderland

Beschrijving

Mentorschap Overijssel Gelderland biedt mentorschap voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat hierbij om mensen, jong en oud, met een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie. Mentorschap Overijssel Gelderland zet hiervoor vrijwillige mentoren in. De rechtbank benoemt een mentor die deze mensen helpt besluiten te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Gelderland (provincie)
Overijssel (provincie)
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.