Deelnemende organisaties

KBO Katholieke Bond van en voor Ouderen

Beschrijving

De KBO Amersfoort-Nijkerk stelt zich ten doel de belangen van de senioren in Amersfoort en Nijkerk (waaronder ook Hoevelaken valt) te behartigen en de participatie van senioren in deze gemeenschappen te bevorderen. Centraal daarin staat dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Bezoekadres
Schimmelpenninckstraat 12
3813AJ Amersfoort
Postadres
Schimmelpenninckstraat 12
3813AJ Amersfoort
0657923607 secretariaat@kboamersfoort.nl https://www.de-senioor.nl/ Website KBO Amersfoort

Ruby Davies
secretariële ondersteuning

Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.