Deelnemende organisaties

Accent Nijkerk

Beschrijving

Accent Nijkerk is een zelfstandige school voor Protestants Christelijk Praktijkonderwijs. Er wordt Praktijkonderwijs verzorgd aan jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. De school bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij. Accent Nijkerk behoort tot de Meerwegenscholengroep.

Bezoekadres
ds. Kuypersstraat 1
3863CA Nijkerk
Postadres
Postbus 364
3860AJ NIJKERK
0332458819 pro@accentnijkerk.nl Accent Nijkerk

Marieke Haanschoten
Vestigingsdirecteur

Praktijkonderwijs wil leerlingen voorbereiden op wonen, werken, vrije tijdsbesteding en actief burgerschap. Accent Nijkerk gaat deze uitdaging aan. Op diverse manieren worden leerlingen betrokken bij wat zich op school afspeelt. Op Accent Nijkerk gaan we ervan uit, dat niet elke leerling hetzelfde is. Er zijn verschillen; ieder heeft zijn eigen leerstijl en ieder heeft zijn eigen leervragen. Ons streven is om daarbij aan te sluiten: dan volgt de leerling geen onderwijs, maar volgt het onderwijs de leerling.

Onderwijsinstelling
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.