Deelnemende organisaties

Emaus College

Beschrijving

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Het Emaus College biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het reguliere onderwijs. Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel. Het onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen die horen bij de drie uitstroomprofielen van de arbeidsmarktgerichte leerweg (AMG), nl:
-arbeid in beschutte omgeving en dagbesteding
-arbeid met of zonder certificering
-vervolgonderwijs
Bezoekadres
Keulenkamp 24
3853HW Ermelo
Postadres
Keulenkamp 24
3853HW Ermelo
0880407100 emauscollege@shlonderwijs.nl Emaus College
Het Emaus College wil een school zijn waar jongeren zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Het motto van de school is: iedereen kan leren!
Nijkerk (plaats)
Zeewolde (gemeente)
Voortgezet speciaal onderwijs
School voor voortgezet speciaal onderwijs
Zoek een organisatie
Hier vindt u gegevens van een breed scala aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Nijkerk.