Voortgezet onderwijs in Nijkerk en omstreken

In de gemeente Nijkerk en omstreken zijn 6 middelbare scholen. Daarnaast zijn er nog 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de omgeving van de gemeente Nijkerk.

Voortgezet onderwijs volgt op primair onderwijs (basisonderwijs). Een leerling in het voortgezet onderwijs wordt voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of hoger onderwijs (hbo of wo).

Door naar school te gaan, kunnen kinderen zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Er geldt een leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Jongeren die na hun 16e nog geen havo-, vwo- of mbo-diploma hebben, moeten tot hun 18e levensjaar verplicht onderwijs volgen. Dit heet de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Voortgezet onderwijs kiezen

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, dan heeft u keuze wat betreft het type onderwijs uw kind gaat krijgen. U kunt kiezen uit:

 • Openbare voortgezet onderwijs
 • Confessioneel bijzondere scholen - katholiek, protestantse scholen.
 • Algemeen bijzondere scholen - montessori-, dalton-, jenaplan- en freinet scholen en de vrije school.
 • Voortgezet speciaal onderwijs - leerlingen met een lichamelijke, visuele of auditieve handicap, chronische ziekte, autisme, gedragsproblemen of psychiatrische problemen.
 • Voortgezet speciaal onderwijs op havo- of vwo-niveau - bijvoorbeeld bij hoogfunctionerend autisme.

Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren, openbare scholen mogen dat alleen als ze vol zijn. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

Passend onderwijs

Soms hebben leerlingen op extra ondersteuning nodig en/of aangepast lesmateriaal. Bijvoorbeeld door dyslexie en dyscalculie. Deze ondersteuning valt onder de basisondersteuning en wordt door iedere middelbare school in de gemeente Nijkerk geboden, uitgezonderd in zeer extreme gevallen. Op www.oudersonderwijs.nl leest u hoe de school van uw kind kan helpen bij het vinden van ondersteuning en begeleiding. 

Middelbare scholen Nijkerk

In Nijkerk zijn vier middelbare scholen:

Accent Nijkerk is een protestants-christelijke school voor praktijkonderwijs. Vanaf het eerste leerjaar krijgen leerlingen lessen in de praktijk die vanuit vier sectoren worden georganiseerd:

 • Techniek
 • Dienstverlening en zorg
 • Economie en handel
 • Voedsel, natuur en leefomgeving

Het Aeres VMBO is een school voor voortgezet onderwijs. Deze middelbare school in Nijkerk is een vmbo-groenschool wat inhoudt dat leerlingen naast de ‘normale’ vmbo-vakken ook het profielvak Groen volgen. Op het Aeres VMBO Nijkerk wordt onderwijs gegeven in de volgende leerwegen:

 • basisberoepsgerichte leerweg (bb)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
 • gemengde leerweg (gl)

Het Corlaer College is een protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs. Het Corlaer College biedt onderwijs aan op alle niveaus. Corlaer College vmbo en Corlaer College atheneum/havo zijn verdeeld over twee gebouwen.

Middelbare school Hoevelaken

In Hoevelaken is een middelbare school: het Van Lodenstein College. Dit is een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De locatie van deze school in Hoevelaken is een bovenbouwlocatie voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). HIer worden alleen de leerjaren 3 en 4 aangeboden voor:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB) (inclusief LWOO)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 • Gemengde leerweg (GL)
 • Theoretische leerweg (TL)

Middelbare scholen in de omgeving van gemeente Nijkerk

In de omgeving van de gemeente Nijkerk zijn ook een aantal middelbare scholen te vinden.
RSG Slingerbos | Levant is een openbare school voor voortgezet onderwijs. De school kent twee locaties. De hoofdvestiging in Harderwijk biedt een complete onder- en bovenbouw mavo (vmbo-tl), havo en vwo. RSG Levant in Zeewolde biedt een volledig mavo-traject (vmbo-tl) aan en onderbouw havo en vwo.

Het Emaus College in Ermelo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het onderwijs op deze school is niet verdeeld over verschillende schooljaren, maar is verdeeld in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel.

De Lelie is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en of leerproblemen. In Harderwijk en Nijkerk bevinden zich de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van de Lelie.

Terug naar de vorige pagina