Vervoer

Om mee te doen in de maatschappij is vervoer vaak onmisbaar. Veel mensen lopen, fietsen, rijden auto of maken zelfstandig gebruik van openbaar vervoer in Nijkerk. Ook komen er steeds meer aangepaste vervoersmiddelen zoals scootmobiels, aangepaste fietsen en dergelijke. Daardoor blijf je, ook met een beperking, zo lang mogelijk zelfstandig.

Vervoer in de gemeente Nijkerk

Veel inwoners van de gemeente Nijkerk reizen zelfstandig, zowel binnen als buiten de gemeente. Lukt dit (fysiek) niet, bent u niet in het bezit van een vervoermiddel en kunt u ook niet (altijd) de hulp inschakelen van iemand uit uw naaste omgeving, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

UVV vervoersdienst

De vervoersdienst van de UVV rijdt binnen de gemeente Nijkerk. U wordt thuis opgehaald en naar uw bestemming gebracht, binnen de gemeente Nijkerk. Voor het vervoer wordt een kleine vergoeding gevraagd. De vervoersdienst wordt vooral gebruikt door senioren, maar ook jongere mensen met een beperking kunnen er gebruik van maken. Ook brengt de UVV mensen van huis naar een vorm van dagbesteding. De UVV beschikt over rolstoelbussen, zodat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken.

Boodschappenbus UVV

Op dinsdagmorgen, vrijdagmorgen en vrijdagmiddag vertrekt er een boodschappenbus naar het centrum van Nijkerk (Molenplein), zodat u daar boodschappen kunt doen. U wordt met uw boodschappen ook weer thuis gebracht.

Vervoer en begeleiding door vrijwilligers

Naast de UVV zijn er nog andere vrijwilligersorganisaties die persoonlijk vervoer regelen. Meestal gaat het dan om persoonlijk vervoer met begeleiding: bijvoorbeeld meegaan naar het ziekenhuis. De NPV Nijkerk-Nijkerkerveen –Hoevelaken en de Hulpdienst Hoevelaken bieden deze diensten aan. Er wordt dan een vergoeding van de benzinekosten gevraagd.

Aangepaste vervoermiddelen

Als u door leeftijd, ziekte of een beperking niet mobiel bent, kan een aangepast vervoermiddel zoals een scootmobiel misschien uitkomst bieden voor vervoer in de directe omgeving. De gemeente Nijkerk kan wellicht helpen als u uw vervoerproblemen niet zelf kunt oplossen. U kunt hierover contact opnemen met het Sociaal Team. De medewerker kan u alle benodigde informatie bieden en met u samen zoeken naar een oplossing. Als u in aanmerking komt voor een voorziening zoals een scootmobiel via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt er wel een eigen bijdrage gevraagd.

Aangepast openbaar vervoer

Voor ouderen en mensen met een beperking biedt Valys openbaar vervoer van deur tot deur. Daar is een speciale Valyspas voor nodig. Valys biedt dit aan voor de langere afstanden (meer dan 5 openbaar vervoer zones) Voor kortere afstanden kan gebruik gemaakt worden van de regiotaxi. 

Regiotaxi - de Valleihopper

De Valleihopper is vooral bedoeld voor inwoners die door een structurele beperking niet, of niet altijd, in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Ook kunnen zijn niet altijd een beroep doen op familie, bekenden, vrijwilligersvervoer, zittend ziekenvervoer of vervoer georganiseerd door een zorgaanbieder (zoals vervoer van en naar dagbesteding). Als een inwoner recht heeft gekregen op een Valleihopperpas kan de inwoner onder een aantal voorwaarden tegen OV-tarief reizen met de Valleihopper. Een rit moet beginnen of eindigen binnen de FoodValley-regio.

Kijk voor meer informatie op https://valleihopper.nl/info/voor-wie-is-de-valleihopper.html.

Veiligheid in het verkeer

Het is belangrijk dat het verkeer veilig is. Is er bijvoorbeeld in uw straat een onveilige situatie? Geef dat aan bij de gemeente Nijkerk via Verkeersonveilige situatie melden | Nijkerk. Heeft u een idee om de verkeersveiligheid binnen de gemeente Nijkerk te verbeteren? En bent u daarvoor op zoek naar financiële ondersteuning? Kijk op Verkeersveiligheidssubsidie | Nijkerk.

Terug naar de vorige pagina