Verlies en rouw

Verlies

We krijgen allemaal te maken met verlies. Verlies van een partner door overlijden of een scheiding, verlies van een kind, van ouders of een andere dierbare, verlies van gezondheid door een ziekte, van een baan of van de hoop op een kind. We kunnen in ons leven veel verliezen. Verlies is iets ingrijpends waar tijd voor nodig is om het te verwerken.

Rouw

Rouw is een normale reactie op een verlies. Het heeft tot doel om het verlies te verwerken. De rouwperiode hebben mensen nodig om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie. Rouw kan volgen op alle vormen van verlies. Mensen denken en voelen vaak verschillende dingen. De één is vooral boos, de ander vooral verdrietig en weer een ander is opgelucht. Misschien heeft u een leeg gevoel, misschien voelt u verschillende emoties tegelijk. Ook lichamelijk kunt u merken dat u rouwt bijvoorbeeld:

 • Uw spieren voelen gespannen.
 • U heeft minder zin in eten.
 • Uw concentratie is minder.
 • U bent snel moe.
 • U slaapt minder goed.
 • U bent onrustig en overactief. 
 • U heeft hoofdpijn.

Rouwen doet iedereen op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo.

 

Verlies en Herstel

Rouwen bestaat uit twee vormen: rouw die aandacht geeft aan het verlies en rouw die is gericht op herstel. Bij rouw die is gericht op herstel probeert iemand het verlies te erkennen en het verdriet toe te laten. Daarnaast kan iemand ook proberen af en toe afstand te nemen van het verlies. Hierbij kan het helpend zijn om te zoeken naar afleiding. Deze twee vormen van rouw wisselen elkaar af.

Rouw en verdriet zijn als een vingerafdruk: herkenbaar voor iedereen maar nooit voor twee mensen hetzelfde. 

 

Kinderen en rouw

Kinderen rouwen ook, hoe klein ze ook zijn. Het verschilt wel per levensfase. Peuters en basisschoolkinderen rouwen op een andere manier dan pubers. Tot een jaar of twaalf is het denkproces van kinderen nog niet volledig ontwikkeld en snappen ze bepaalde dingen nog niet.

Zij verwerken het overlijden van een dierbare vaak meer in stukjes. Momenten van groot verdriet worden afgewisseld met momenten dat er gewoon gespeeld wordt en het kind plezier maakt.  Jonge kinderen uiten hun gevoelens van verdriet, boosheid en verwarring vaak ook op een andere manier, een manier die niet altijd even goed te herkennen is als rouw.  Sommige kinderen lijken hun gevoelens wat weg te stoppen. Ze willen hun omgeving en vooral hun ouder(s) niet belasten met hun verdriet en hen zo in bescherming nemen. 

 • Baby's en dreumesen begrijpen nog niets van de dood en kunnen het concept van verlies nog niet echt bevatten.
 • Op de peuterleeftijd beginnen kinderen iets te begrijpen van de dood al is de onomkeerbaarheid ervan nog moeilijk te bevatten voor een peuter.
 • Ook kleuters hebben er nog moeite mee om te bevatten dat de dood blijvend is, al beginnen ze dit wel steeds beter te begrijpen. Kleuters hebben vaak heel veel vragen, soms ook heel praktische.
 • Ook kinderen van zes/zeven/ acht hebben vaak veel vragen, over het overlijden, de uitvaart en ook wat er daarna dan volgt.
 • Kinderen die al wat groter worden, vanaf een jaar of negen/tien, zijn vaak ook erg bezig met hoe ze gezien worden door de wereld om zich heen. Wat wordt er van mij verwacht in deze situatie?

 

Hoe kun je iemand in rouw steunen?

Het verdriet van iemand die rouwt, laat niemand onberoerd. Familieleden, vrienden en buren willen graag helpen, maar weten niet altijd hoe.

U kunt mensen in de rouw als volgt steunen:

 • U kunt het moeilijk vinden om iemand die rouwt te bezoeken. Misschien weet u niet wat u moet zeggen. Dan is het goed om te weten dat u niet zoveel hoeft te zeggen. Luisteren is het belangrijkste.
 • Luisteren werkt beter dan ‘bemoedigingen’ in de trant van “het komt wel weer goed”.
 • Praat niet over uw eigen voorbeelden of ervaringen.
 • Een vraag als "hoe is het?" vinden mensen lastig. Beter is een vraag zoals: "hoe ben je de dagen na het overlijden doorgekomen?" Of  “Wat heb je gedaan vandaag?”
 • Neem de tijd en jaag iemand niet op. Heb geduld. En blijf ook na langere tijd bereid om te luisteren.
 • Rouw is hard werken. Mensen kunnen er erg moe van zijn en niet toekomen aan andere dingen. Praktische hulp kan fijn zijn. Zoals koken of op de kinderen passen.

 

Wanneer is hulp nodig en waar vindt u die hulp?

Rouw is een normale reactie op verlies. Meestal is het niet nodig hier verder hulp voor te zoeken. Het praten met vrienden en familie is belangrijk bij het verwerken van een verlies.  Maar als steun en troost van familie en vrienden niet voldoende is, kan verdere hulp nodig zijn.  Dat geldt ook wanneer het u niet lukt om het leven weer op te pakken.

 Zoek op www.wegwijzernijkerk.nl op zoektermen ‘rouw’ of ‘ verlies’. Zo ziet u welke hulp er in Nijkerk en omgeving is.

 • Mocht u er zelf niet uitkomen, bespreek het met uw huisarts.
 • Kinderen kunnen bellen met de praatpaal Nijkerk. 06-51993834 (24 uur per dag)

 

 

 

 

Terug naar de vorige pagina