Sociaal Team

Direct een formulier voor zorgaanvraag invullen (Wmo) of Direct een aanvraagformulier jeugdhulp invullen (Jeugdwet)
(Wanneer u liever het aanvraagformulier voor jeugdhulp op papier invult, gebruikt u de papieren versie. U kunt het printen en sturen naar: Sociaal Team, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.)

Ondersteuning via het Sociaal Team

Heeft u vragen over zelfstandig leven, wonen of werken? Of twijfelt u of het wel goed gaat met uw  kind? Komt u er samen met de mensen in uw omgeving niet meer uit? Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u ook terecht bij het Sociaal Team. De medewerkers geven advies, verwijzen u door of kijken samen met u van welke ondersteuning u gebruik kunt maken.

Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van de gemeente Nijkerk. Zij komen uit het team Jeugd, het team Wmo en het team Participatie. Ze zoeken met u mee naar antwoorden bij vragen over onder  andere de onderstaande onderwerpen.

Zorg en begeleiding

 • Voorzieningen, begeleiding en zorg
 • Mantelzorgondersteuning
 • Hulpmiddelen

Geldzaken en administratie

 • (Bijzondere) bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling meedoen
 • Hulp bij administratie
 • Schulden

Opvoeden en opgroeien

 • Vragen over gedrag
 • Opgroeien
 • Opvoeden
 • Gezin

Welzijn

 • Sociaal netwerk
 • Relatie(s)
 • Echtscheiding
 • Verslaving
 • (Huiselijk) geweld

Wonen

 • Woonurgentie
 • Woningaanpassing
 • Mantelzorgwoningen
 • Veilig wonen en overlast

Scholing, werk en dagbesteding

 • Leerrecht
 • (Leerlingen-) vervoer
 • Ondersteuning bij zoeken werk
 • Dagbesteding
 • Informatie over vrijwilligerswerk

Hoe kan ik contact opnemen met het Sociaal Team?

Per telefoon

Telefoonnummer: (033) 247 22 22
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dat staat op uw paspoort of identiteitskaart.

Digitaal

• E-mail: aanmelden@nijkerk.eu
Zet in de e-mail waar u hulp bij nodig heeft. Zet er ook uw naam, telefoonnummer en burgerservicenummer (BSN) bij. Dat staat op uw paspoort of identiteitskaart.

• Formulier zorgaanvraag bovenaan deze pagina.
Een medewerker van het Sociaal Team neemt contact met u op.

In het gemeentehuis

Op openingstijden van het gemeentehuis kunt u er binnenlopen bij het Sociaal Team.

Hoe gaat het verder na het eerste contact?

Een medewerker van het Sociaal Team praat met u over uw hulpvraag. Mogelijk is hiermee uw vraag opgelost. Zo niet, dan maakt een medewerker een afspraak met u voor een gesprek om mee te denken over een oplossing.

Gesprek

Neem gerust iemand mee naar het gesprek. Denk aan een familielid, vriend(in) of buurman/-vrouw. Wilt u graag iemand meenemen, maar is er niemand die u kunt vragen? Dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen via MEE Samen.
Telefoonnummer 088 633 0633 of per e-mail info@meesamen.nl.

Wat heeft u nodig?

In het gesprek bespreekt u uw vragen. Waar hebt u ondersteuning bij nodig en wat kunt u zelf? Waar kunnen familieleden, buren, vrienden of een Nijkerkse organisatie bij helpen?

Het kan zijn dat dit niet genoeg is. U of uw gezin heeft meer specialistische hulp nodig. U bespreekt dit met de medewerker en samen maakt u als het nodig is een plan. Ook als de medewerker u doorverwijst naar specialistische hulp blijft de medewerker betrokken. De medewerker maakt, samen met u, afspraken met de specialistische hulpverlener over de hulp. Ook bespreekt de medewerker regelmatig of de hulp goed werkt. Als u zelf weer verder kunt stopt de ondersteuning. De medewerker hoort bovendien graag of u tevreden bent.

Kosten

De ondersteuning van het Sociaal Team is gratis. Voor sommige hulp en hulpmiddelen moet u betalen. Daarover informeert de medewerker u van tevoren.

Registratie

Wanneer het Sociaal Team uw vraag in behandeling neemt, dan registreert de medewerker uw gegevens. Natuurlijk gaan medewerkers vertrouwelijk met uw gegevens om, volgens wettelijke eisen.

Klachten

Hebt u onverhoopt een klacht? Dan kunt u op deze website een klachtenformulier invullen. Of u kunt een brief sturen aan de Gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Terug naar de vorige pagina