Opvoeden & Opgroeien

Opvoeden is leuk en boeiend, maar opvoeden is een uitdagende taak waarbij u van alles tegen kunt komen. Mooie momenten van intens geluk, onvergetelijke ervaringen maar ook moeilijke situaties met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Iedere ouder heeft wel eens vragen, dat hoort bij opvoeden, dat is heel gewoon. Soms is het prettig daar eens met een ander over te praten. Om een luisterend oor te hebben, iemand die even met u meedenkt of samen met u kijkt naar een oplossing.

Heeft u vragen rondom het opvoeden van kinderen? De website opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie, gemaakt door deskundigen. De website geeft uitgebreide informatie over onder meer kinderwens, vruchtbaarheid, zwangerschap, bevalling en de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen op alle leeftijden. Over zo goed als alles waar je als (aanstaande) ouder mee te maken kunt krijgen.

In Nijkerk

In Nijkerk worden diverse voorlichtingen, cursussen en trainingen geboden. Consulenten helpen u de weg te vinden naar een passend antwoord op uw vraag. Alleen of als u dat wilt met ondersteuning of hulp. U kunt ze bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (033) 247 22 22.

PIT (Preventie Interventie Team)

Voorkomen is beter dan genezen, luidt een oud gezegde. In Nijkerk zetten we in op preventie als het gaat om een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid voor onze jeugd. Dat gebeurt onder meer met PIT Nijkerk, een website waar alle preventieve activiteiten voor de jeugd en hun ouders/verzorgers samenkomen, die door de gemeente Nijkerk zijn gecontracteerd.

Op www.pitnijkerk.nl staat een breed aanbod, zoals opvoedondersteuning voor gezinnen, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen. Verschillende partijen voeren de trainingen uit. Gedurende het jaar wisselt het aanbod. Het meest recente aanbod is op de website te vinden.

Voor medewerkers van gebiedsteams, huisartsen en andere professionals die werken aan een betere gezondheid van jonge Nijkerkers is de PIT-website de plek waar ze ouders en jongeren kunnen inschrijven voor die activiteiten. Ook kunnen ouders hun kind of zichzelf inschrijven via die website.

Meer pleegouders nodig

Voor een deel van de kinderen is een veilig en liefdevol thuis helaas niet vanzelfsprekend. Ook kunnen ouders ondersteuning nodig hebben bij de opvang en opvoeding van hun kind(eren). Dan is het fijn als een kind (tijdelijk) in een pleeggezin kan verblijven dat rust, veiligheid en liefde kan bieden. Een pleeggezin kan een kind voor een korte periode of langere tijd opvangen.
Pleegouder worden? <klik hier>

Bekijk <hier de video> van het interview waarin Anne-Marie vertelt over haar ervaringen als pleegmoeder. Voormalig wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh vertelt over het belang van pleegzorg en de rol van de gemeente Nijkerk.

Kamers met Aandacht gezocht voor jongeren 

Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is de gemeente Nijkerk gestart met ‘Kamers met Aandacht’. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben. Dit is voor jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis kunnen wonen. Maar die ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Voor de gemeente Nijkerk zoekt Kamers met Aandacht kamers bij mensen thuis.

Kijk voor meer informatie op Kamers met Aandacht gezocht voor jongeren | Nijkerk.

Loverboys

Een loverboy is gelijk te stellen met een mensenhandelaar. Loverboys of lovergirls zijn criminelen die handelen in mensen met het oog op seksuele uitbuiting. Een loverboy overlaadt een slachtoffer met cadeaus en aandacht. Slachtoffers raken hierdoor afhankelijk van de mensenhandelaar en worden hierdoor makkelijker gechanteerd of gedwongen om dingen te doen die ze eigenlijk helemaal niet willen. Ook denken veel slachtoffers hierdoor dat ze zelf voor de situatie hebben gekozen. Een loverboy zorgt er voor dat het slachtoffer wordt afgezonderd van vrienden/familie en wordt gedwongen tot prostitutie.

Met de tijd is de manier waarop loverboys te werk gaan veranderd en gaat het veel sneller. Chantage met blootfoto’s kan tegenwoordig voldoende zijn om een slachtoffer te chanteren en te verhandelen.

Voor slachtoffers van een loverboy zijn er organisaties die klaar staan om te helpen. Kijk hiervoor op https://www.moviera.nl/advies/mensenhandel/ en op https://slachtofferwijzer.nl/slachtoffer/loverboy/.

Terug naar de vorige pagina