Onderwijs & Leren

In Nederland is het onderwijs verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen, namelijk basisonderwijs (vanaf 4 jaar), voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs / hoger onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsniveaus. Scholen in Nederland zijn verder ofwel openbaar, ofwel bijzonder vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. 

Leerplicht en startkwalificatie

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 

Taalklas Nijkerk en Taalhuis op School

In de Rehobothschool in Nijkerk is de Taalklas van de gemeente Nijkerk. Er wordt op vijf dagen per week intensief taalonderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een grote taalachterstand. Door het volgen van deze extra lessen kunnen zij  gemakkelijker en sneller contact maken met andere kinderen. Zowel in de klas als in de buurt.

Op 4 scholen in Nijkerk zit een Taalhuis op School. Hier kunnen ouders naartoe die moeite hebben met het lezen en spreken van de Nederlandse taal. Taalvrijwilligers helpen hen anderhalf uur in de week met het lezen van de nieuwsbrief en oefenen met spreken.

De scholen waar momenteel een Taalhuis op School zit:

De Koningslinde, dinsdagochtend
Het Baken, dinsdagochtend
De Maranathaschool, dinsdagmiddag
De Horizon – Nijkerkerveen, dinsdagmiddag

Terug naar de vorige pagina