Onderwijs & Leren

In Nederland is het onderwijs verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen, namelijk basisonderwijs (vanaf 4 jaar), voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs / hoger onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsniveaus. Scholen in Nederland zijn verder ofwel openbaar, ofwel bijzonder vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. 

Leerplicht en startkwalificatie

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 

Taalsteunpunt en Taalklas Nijkerk

In de Rehobothschool in Nijkerk zit het Taalsteunpunt voor volwassenen met een taalachterstand, waar ontmoeting en onderwijsaanbod centraal staat. Ook wordt er op deze plek twee dagen in de week intensief taalonderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een grote taalachterstand. Door het volgen van deze extra lessen kunnen zij  gemakkelijker en sneller contact maken met andere kinderen. Zowel in de klas als in de buurt.

 

Terug naar de vorige pagina