Wethouders praten met leerlingen Accent praktijkonderwijs

Onlangs zijn wethouders Mariëlle Broekman-van der Pers (o.a. onderwijs-arbeidsmarkt) en Nadya Aboyaakoub-Akkouh (o.a. jeugd en onderwijs) op werkbezoek geweest bij Accent praktijkonderwijs. Zij hadden eerst een mooi gesprek met directeur Marieke Haanschoten over gelijke kansen en de coronatijd voor leerlingen en personeel. Daarna gingen de wethouders in gesprek met docente zorg Marjan van Dijk en leerlingen Jelle (15), David (15), Rahaf (15), Ilse (15), Rianne (15). De wethouders wilden namelijk graag rechtstreeks van de leerlingen te horen wat zij belangrijk vinden. 

De wethouders gingen in gesprek over hoe de leerlingen de coronatijd beleefd hadden. Een aantal zaken kwam aan de orde; de coronatijd was voor een aantal leerlingen een tijd van bezinning. Voor de een was het soms balen dat er geen gezellige ontmoeting meer was en al het leuke wegviel, zoals familiefeestjes en verjaardagen. Ze vonden het ook saai, omdat er niets te doen was. Voor enkelen was het ook wel echt meer dan een dip. ‘Gelukkig is dat nu voorbij’, vertelde een van de leerlingen. Sommige leerlingen zijn ook gedurende de lockdowns op school geweest, omdat het thuis te onrustig was en/of leerlingen houvast van de docent nodig hadden. Het praktijkonderwijs was overigens uitgezonderd van schoolsluiting en dan is het fijn dat alle praktische vakken gewoon zoals het hoort op school gevolgd konden worden. Leren door te doen! Ook in coronatijd. 

De wethouders roemden Accent voor de betrokkenheid bij hun leerlingen en de inzet om te knokken om deze leerlingen op een geschikte vervolgopleiding of werkomgeving te krijgen. Ook gaven ze aan heel blij te zijn met het Accent praktijkonderwijs in de gemeente Nijkerk, waar de leerlingen die praktisch ingesteld zijn, gezien en gewaardeerd worden.

Terug naar de vorige pagina