Week tegen Kindermishandeling: regionale en lokale aanpak

De landelijke Week tegen Kindermishandeling (20 – 26 november) vraagt aandacht voor het veel te hoge aantal kinderen dat opgroeit in een onveilige gezinssituatie. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Dat is gemiddeld één kind per klas. 

Wethouder René Windhouwer: ‘Kindermishandeling moeten we blijven aanpakken. Ik vind het heel belangrijk dat mensen signalen van kindermishandeling herkennen. En weten wat ze met die signalen kunnen doen. Dat ze er niet alleen voor staan.’ 

In de tweede helft van 2022 kwamen er bij Veilig Thuis Gelderland-Midden 1.505 adviesvragen binnen en werd er 515 keer melding gemaakt van een vermoeden van kindermishandeling. Het aantal adviesaanvragen en meldingen stijgt al een aantal jaren. Dit betekent dat mensen zich steeds meer bewust zijn van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling en daar ook daadwerkelijk iets mee doen. 

Regionale en lokale aanpak tegen kindermishandeling
De zeven gemeenten in de regio Foodvalley trekken gezamenlijk op in de jeugdhulpverlening. Dit doen zij in het samenwerkingsverband JeugdFoodValley. Ook is in 2022 een van de elf proeftuinen Jeugdbescherming gestart in de regio Foodvalley. In de proeftuin werken we aan beter georganiseerde samenwerking tussen hulpverleners. Begin 2024 worden de eerste bevindingen uit de proeftuin in Foodvalley bekend gemaakt. 

De gemeente Nijkerk betaalt een deel van de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. De training is voor maatschappelijke organisaties die met kinderen werken. Een aandachtsfunctionaris vraagt aandacht voor het onderwerp binnen de eigen organisatie. En is vraagbaak voor collega’s die een vermoeden van kindermishandeling hebben. Inmiddels zijn er binnen de gemeente Nijkerk 85 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. 

Tweedaags congres voor professionals
De gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel organiseren deze week samen een tweedaags congres voor professionals over kindermishandeling. Op het programma staat de theatervoorstelling ‘One Woman’ van Truusje Grana Rodriquez van Zanten. Zij liet haar kinderen vrijwillig uit huis plaatsen vanwege huiselijk geweld. 

De deelnemers aan het congres volgen daarna workshops van onder andere Veilig Thuis Gelderland-Midden, Moviera en Jeugdbescherming Nederland. Ruim 100 professionals hebben zich aangemeld voor het congres. 

Deel vermoedens
Het is van belang om signalen van mogelijke kindermishandeling te herkennen. Signalen zijn onder andere: vaak ziek zijn, er moe uitzien, blauwe plekken of littekens hebben, vieze of kapotte kleding aan hebben, wegkijken bij oogcontact, in een eigen wereldje leven, niet aangeraakt willen worden. 

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling? Blijf er niet mee rondlopen. U staat er niet alleen voor. Neem contact op met Veilig Thuis. U kunt dag en nacht bellen met 0800 - 2000 voor advies. Dit kan ook anoniem. Of kijk op www.veiligthuisgm.nl voor meer informatie.

U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Nijkerk via 033 - 247 22 22 of aanmelden@nijkerk.eu. Op openingstijden van het gemeentehuis kunt u er binnenlopen bij het Sociaal Team.

Terug naar de vorige pagina