Statushouders tekenen eerste Participatieverklaring

In het bijzijn van wethouder Marly Klein hebben onlangs zestien Nijkerkse statushouders in de Secretarie van het oude gemeentehuis hun participatieverklaring getekend. Hoewel niet noodzakelijk, vond Klein het van groot belang om deze verklaring mede te ondertekenen. ,,Hiermee wil het College van B&W van de gemeente Nijkerk aangeven dat ze deze zaak van harte ondersteunt en belangrijk vindt. Het feit dat we beiden ondertekenen laat ook zien dat het tweerichtingsverkeer is. Het is geven en nemen”, zei Klein.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Onderdeel van hun inburgeringsexamen is het doorlopen van het traject rond de participatieverklaring. Per 1 juli 2017 wordt deze verklaring in de Wet inburgering opgenomen en vooruitlopend hierop hebben voor het eerst zes Eritrese – en tien Syrische statushouders vier workshops over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie gevolgd. De drie workshops van drie uur over de kernwaarden werden georganiseerd door Karina van der Meijden, trainer VluchtelingenWerk Oost Nederland. Volgens Karina leverde vooral de kernwaarde vrijheid gesprekstof op, ,,dat je in Nederland je eigen mening mag hebben, een eigen geloof, of zelfs geen geloof, dat je mag uitkomen voor je seksuele geaardheid en je zelfbeschikkingsrecht hebt, is in de landen van herkomst geen vanzelfsprekendheid, dit verdient dus extra aandacht” licht de trainer toe. Als afsluitende vierde workshop werd er een rondleiding door Nijkerk georganiseerd, met als letterlijk hoogtepunt de beklimming van de toren, met een fraai uitzicht over Nijkerk en omgeving.

De tekensessie in de Secretarie was de afsluiting van deze vier workshops. Wethouder Marly Klein heette de deelnemers welkom op dit bijzondere moment. ,,Jullie tekenen voor de Nederlandse kernwaarden waar over gesproken is en hebben kennis gemaakt met wat Nijkerk te bieden heeft. Als slot zijn jullie rondgeleid door mensen die hopen dat jullie je snel hier op je gemak zullen voelen en ik hoop dat we met elkaar hier een goede toekomst krijgen. Gefeliciteerd allemaal!’’

Terug naar de vorige pagina