Noodopvang kinderen tijdens scholensluiting vanwege corona

Vanwege het coronavirus zijn scholen en kinderopvang in heel Nederland gesloten. De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Er is noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie.

Voor wie is noodopvang beschikbaar?

  • Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
    • Voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Wanneer is er sprake van een cruciaal beroep?

  • Alléén als het werk van ouders in de lijst met vitale processen staat, geldt het als een cruciaal beroep. De rijksoverheid heeft bewust gekozen voor een beperkte lijst om de opvang niet te overvragen.
  • Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitoefent, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis of in het eigen netwerk regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

 

Wanneer is er sprake van ‘bijzondere problematiek’ of ‘een moeilijke thuissituatie’?
We noemen dit samengevat ‘kwetsbare gezinnen’. In Nijkerk denken we hierbij aan: kinderen die te maken hebben met een beperking of gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld, kleine (slechte) behuizing, armoede, ouders met een verslaving of psychiatrische problematiek.

 

Welke soorten noodopvang zijn er?

  • De scholen zijn verantwoordelijk voor noodopvang tijdens schooltijden voor kinderen van 4-12 jaar (basisschoolleeftijd).
  • Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden, is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Als er vanwege een cruciaal beroep meer uren (overdag op werkdagen) nodig zijn voor ouders, dan moeten ze dit afstemmen met de kinderopvang. Het kan zijn dat ouders dit zelf moeten betalen.
  • Gastouderopvang blijft open. Hiervoor geldt de dringende oproep aan ouders om alleen gebruik te maken van de gastouderopvang als ouders een cruciaal beroep hebben of als het gezin in een kwetsbare positie zit.
  • De noodopvang in de 2e golf blijft beperkt tot de reguliere openingstijden van de kinderopvang en het onderwijs. Dit betekent dat er geen sprake is van extra nacht-, weekend- of 24-uursopvang.

Heeft u vragen?
Voor informatie en vragen over noodopvang voor kinderen vanwege de coronacrisis kunt u klikken op :

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via 14033. Of u kunt mailen naar covid.lea@nijkerk.eu

Terug naar de vorige pagina