Nieuwsbrief September 2022

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 is weer begonnen en de jeugd uit de groepen 8 is inmiddels brugklasser op de middelbare school. Naast alle schoolactiviteiten heeft de doelgroep het gewone ritme weer opgepakt en in de jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk zijn de nodige voorbereidingen getroffen en draait het programma voor het nieuwe seizoen. 

In de eerste weken van september gaan de jongerenwerkers de basisscholen bezoeken. Zij presenteren daar het nieuwe programma, geven toelichting op de activiteiten en vertellen wat ze voor de jeugd kunnen betekenen. Ook worden de leerlingen van de groepen 7 en 8 uitgenodigd om kennis te maken met het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk en Hoevelaken en starten de nieuwe stagiaires door kennis te maken met de doelgroep. Het leuke van deze stagiaires is dat zij met frisse energie en nieuwe ideeën naar de jongeren- centra komen, waarbij zij de gelegenheid krijgen om hun ideeën verder uit te werken. 

Daarnaast gaan de sportieve activiteiten in de sporthallen weer van start. Op dinsdagmiddag wordt er gesport in de sporthal Ridderspoor in Hoevelaken van 16.30 tot 17.30 uur. Op woensdagmiddag in sporthal De Baggelaar in Nijkerkerveen van 13.30 tot 14.30 uur en op vrijdagmiddag in sporthal Watergoor in Nijkerk van 16.00 tot 17.00 uur. Ook is de ontmoetingsactiviteit voor jongeren tussen de 10 tot 18 jaar met een vorm van Autisme en/of AD(H)D weer opgestart. Hierbij zijn jongeren die geen diagnose hebben, maar moeite hebben om contacten te leggen eveneens van harte welkom. 

Na de benoeming van Jelle Veenma op 1 mei 2022 is Djamal van der Hoeven met ingang van 1 september 2022 benoemd als ambulante jongerenwerker. Djamal die in Amersfoort woont en de nodige ervaring met de doelgroep heeft, zal zich de komende weken persoonlijk gaan voorstellen aan onze directe partners en daarnaast is hij veel op straat te vinden of op een van de ontmoetingsplekken in de kern Nijkerk. Door de benoemingen van Jelle en Djamal is de personele organisatie weer op volle sterkte en kunnen we het seizoen voltallig en met een mooi programma voor de doelgroep starten. 

In de jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk starten we dit najaar naast het reguliere programma met de Rots & Watertraining” en “Oppascursus”. Informatie over deze cursussen en hoe iemand zich op kan geven staat op de gemeentelijke website www.pitnijkerk.nl. Zodra een cursus is volgeboekt wordt iemand automatisch op de gemeentelijke wachtlijst geplaatst. Voor het programma en de overige cursussen verwijzen wij naar onze eigen website: www.jongerenwerknijkerk.nl

Chill-Out, Watergoorweg 42a, 3861 MA Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur 
 

  7 september   Voetbal Challenges
14 september   Sportmiddag
21 september   FIFA Toernooi
28 september   Pannenkoeken bakken 

Blits, De Brink 10d, 3871 AM Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
  

   7 september   Kennismakingsmiddag
 14 september   Graffiti spuiten en tekenen
 21 september   Tosti bakken en raamtekenen
 28 september   Muziek quiz 

Maandthema’s in Blits en Chill-Out  

In Blits en Chill-Out behandelen we het thema “Vloeken en schelden”. De reden hiervan is het feit dat wij in de samenleving en zeker ook onder de jongeren woorden horen die tot verbazing wekken, omdat je daarmee een vloek uitspreekt, iemand discrimineert, iemand uitscheldt of een ziekte toewenst. Dit is ontoelaatbaar en wij vinden het belangrijk om hierover met de doelgroep in gesprek te gaan. Hebben ze wel door dat bepaalde woorden kwetsend zijn. Weten ze wel wat deze woorden betekenen. Zien ze het als straattaal of zeggen ze het omdat iedereen het zegt. En als ze vinden dat de woorden niet leuk of kwetsend zijn, zijn ze dan bereid om er wat aan te doen en hoe. Wat vaak helpt is om iedereen die die dag vloekt, discrimineert of uitscheldt een kruisje te geven en diegene met een meeste kruisjes een vies klusje laten doen in het jongerencentrum. Uiteraard zijn er ook woorden die helemaal niet gebruikt mogen worden en deze zullen we zeker met onze doelgroep bespreken.  

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

 

Terug naar de vorige pagina