Nieuwsbrief november 2023

In november zijn de meeste buitenactiviteiten afgelopen. Het is al volop herfst. Het wordt kouder en het kan zo maar een hele dag regenen. Daarom zorgt het jeugd- en jongerenwerk ervoor dat het in de jeugd- en jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk gezellig en warm is en dat er leuke activiteiten worden georganiseerd. In november hebben we een extra superleuk programma “voor elk wat wils”. 

Topsport Gelderland in Nijkerk

Dankzij onze samenwerking met Topsport Gelderland komen er een aantal bekende topsporters in november en december naar Nijkerk om presentaties te geven over een gezonde levensstijl. Hoe kan je bepaalde doelen in je leven behalen en welke tips kun je uit de topsport in het gewone leven meenemen. Denk maar eens aan discipline en doorzettingsvermogen. Na de presentaties zal er ook een fysiek gedeelte in de sporthal plaatsvinden. We zullen de data zo snel mogelijk bekend maken, zodat onze doelgroep zich kan inschrijven voor deze activiteit. 

Nieuwe jongerenwerker in Chill-Out

Als Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk nemen we op 1 december 2023 afscheid van onze ambulante jongerenwerker Djamal van der Hoeven, die in buurgemeente Amersfoort aan de slag gaat. Gelukkig hebben we zijn opvolger al gevonden in de persoon van Nienke Beskers uit Putten. Zij treedt op 1 november 2023 in dienst als ambulante jongerenwerker in Chill-Out Nijkerk. Het is haar bedoeling om in de maand november kennis te maken met haar collega’s, de doelgroep en alle externe partijen waar zij als jongerenwerker mee gaat samenwerken. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie. 

De activiteiten BlitsXtra en Chill-Crowd

Elke donderdag organiseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk, in samenwerking met de ouders, in Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk, de activiteiten BlitsXtra en Chill-Crowd voor de jeugd en jongeren met een lichte vorm van autisme en/of AD(H)D in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar. Het gaat hierbij om activiteiten voor jongeren die moeite hebben om in een grote(re) groep te functioneren. 

De activiteiten vinden plaats op donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur en worden afgestemd op de wensen van de doelgroep. Het seizoen 2023-2024 is al in september begonnen maar er zijn op dit moment nog een paar plekken vrij doordat een aantal jongeren naar het reguliere programma zijn doorgestroomd of vrijwilliger zijn geworden. Deze activiteiten zijn vanaf de start in 2013 een groot succes en het is, ook voor de ouders, zeker de moeite waard om een keer kennis te maken of om te kijken of deze activiteit iets voor uw kind is. 

In Blits zien we dat de doelgroep graag naar concrete activiteiten komt. Daarom willen we naast de vaste inloopactiviteiten in november een aantal extra activiteiten organiseren. Deze worden uiteraard afgestemd met de doelgroep zelf. 

In Chill-Out wordt -naast het reguliere activiteitenprogramma- in november 2023 gestart met een nieuwe ”Oppascursus”. Deze oppascursus is een van de cursussen die voorheen in het kader van het gemeentelijke Preventie Interventie Team (PIT) werden aangeboden, maar nu vallen onder de eigen activiteiten van het jeugd en jongerenwerk, dus bekijk voor meer informatie onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl.


ACTIVITEITEN 
Chill-Out: 
Watergoorweg 42a, Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)              
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur         
  1 november       Techniek
  8 november       Laser Gamen
15 november       Canvas schilderen
22 november       Smoothies maken
29 November      Pepernoten bakken

Blits: De Brink 10d, Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
  1 november       Wetenschap proefjes
  8 november       Kingen en Tafeltennis
15 november       Gametoernooi
22 november       Film Kijken
29 November      Dobbelspel met cadeaus

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er in november nog een aantal leuke dingen te doen! 

In Blits en Chill-Out behandelen we in november het thema “Pesten”. De aanleiding hiervan is het feit dat de thans 15-jarige Leonardonog elke dag wordt geconfronteerd met de gevolgen van een livestream in de maand maart 2021. Daarin werd hij door Bilal Wahib uitgedaagd om zijn geslachtsdeel te laten zien voor € 17.000,00. Hij werd daarna zo gepest dat hij al zijn vrienden is kwijtgeraakt. Zijn verhaal op dinsdagavond 24 oktober 2023 bij Humberto Tan heeft erg veel reacties bij de doelgroep opgeroepen. 

Daarom willen we het thema pesten in de maand november centraal stellen, om te laten zien wat een inpact het op je leven heeft, als je ergens over gepest kan worden. Vaak proberen pesters daarmee hun onzekerheid over de eigen problemen te verbergen, maar er zijn ook jongeren die pesten om er bij te horen en zich vaak niet realiseren wat ze een ander daarmee aandoen. Daarom gaan we met de doelgroep in gesprek om wat dieper op dit onderwerp in te gaan. Voor veel jongeren van onze doelgroep zal dit herkenbaar zijn.
Voor meer informatie: www.jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina