Nieuwsbrief januari 2023

De eerste maand van het jaar is alweer voorbij en door het gevarieerde aanbod van activiteiten worden de jongerencentra Blits en Chill-Out door de jeugd en jongeren goed bezocht. Van 26 februari t/m 6 maart 2023 heeft de doelgroep voorjaarsvakantie en maken wij het in de jongerencentra warm en gezellig, zodat het voor de doelgroep plekken zijn waar ze elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan de volgende zaken. 

Pesten en overlast

Door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk wordt grote aandacht besteed aan jongeren die worden gepest en aan jongeren die voor overlast zorgen. Vanuit het ambulante werk zien we op welke plekken en aan welke jongeren we extra aandacht moeten geven. Wij zien dat sommige jongeren een bepaald gedrag normaal vinden en dat wij ze moeten vertellen dat hun gedrag niet normaal is. Omdat wij ons hierover  zorgen maken stimuleren wij iedereen op om op tijd de eigen grenzen aan te geven. Of je nu ouder, docent of hulpverlener bent, de jongeren mogen best horen wat wel en niet normaal is en dat is vaak niet wat ze zien op de sociale media.  

Vertrouwenscontactpersoon.

Het kan voor een medewerker, vrijwilliger, stagiaire en/of een jongere lastig zijn om een direct betrokkene aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Daarom heeft het bestuur van de stichting met ingang van 1 januari 2023 een vertrouwenscontactpersoon benoemd, die rechtstreeks kan worden ingeschakeld. Uiteraard wordt alles wat je met hem bespreekt vertrouwelijk behandeld. Samen bekijk je het probleem en bepaal je de mogelijke vervolgstappen die genomen kunnen worden. Zo biedt hij, naast een luisterend oor, ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Zijn naam en contactgegevens zijn te vinden op onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl

Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO)

Begin 2022 heeft de gemeente Nijkerk besloten om te gaan deelnemen aan het IJslandse preventiemodel “Opgroeien in een kansrijke omgeving” (OKO). Dit model is gericht op samenwerking in de omgeving van de jongeren op vier domeinen: gezin, vriendengroep, school en vrijetijdsbesteding. Om na te gaan hoe het met de jongeren gaat is er in het OKO-model een monitor. Hiervoor vullen de leerlingen tussen de 14 en 16 jaar elke twee jaar een uitgebreide vragenlijst in op de middelbare school, die door de GGD wordt afgenomen.  De vragenlijst gaat niet alleen over middelengebruik, maar ook over hoe het op school gaat en of de jongere gelukkig is. 

Het traject is officieel gestart in januari 2023 en kent vier fasen te weten: de opstartfase, de monitoringsfase, de dialoogfase en de implementatiefase. Als jeugd- en jongerenwerk zijn wij één van de lokale stakeholders en hebben in januari deelgenomen aan de eerste OKO-training. Gezien de zorgen die we hebben ten aanzien van bepaalde jongeren denken wij dat we veel aan OKO kunnen hebben. De boodschap is wel dat we in- en extern domein overstijgend moeten samenwerken. Dit begint bij de gemeente en zal worden verspreid naar alle partners. Het zal hier en daar best een uitdaging worden, maar het gaat ook vele kansen bieden. 

Gediplomeerden Opleiding Leider Sportieve Recreatie, niveau 3

Op 10 november 2021 heeft de Gemeente Nijkerk, met gebruikmaking van de Rijksregeling Compensatie- en Herstelpakket Coronacrisis 2021 aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk een subsidie toegekend om jongeren op te leiden tot Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 3. Met dit landelijk erkende diploma kunnen zij als vrijwilliger of beroepskracht bij sportscholen, jongerencentra, scholen, kinderdagverblijven, scouting, en recreatieteams worden ingezet. De opleiding is in 2022 gegeven en in januari 2023 hebben 10 deelnemers het landelijk erkende diploma opleiding LSR, niveau 3 (zelfstandig sport en spelbegeleider) behaald. 

Dit betekent voor het jeugd- en jongerenwerk en andere organisaties die daar gebruik van willen maken dat er 10 jonge mensen in de gemeente Nijkerk zijn opgeleid die ingezet kunnen worden tijdens sport en spel gerelateerde activiteiten en evenementen. Dit is belangrijk omdat we zien dat de regels tijdens evenementen steeds strenger worden, waardoor sommige organisatoren het lastiger vinden om bepaalde (sport)activiteiten te organiseren. Naast de eigen persoonlijke ontwikkeling heeft het diploma dus ook als meerwaarde dat zij dergelijke activiteiten kunnen ondersteunen. 

Gelet op de positieve reacties van de cursisten en doelgroep op de door Maarten van Bergen van Recreators gegeven opleiding en de mogelijkheden die deze diploma’s aan de gediplomeerden biedt, zetten Robert den Hartog als coördinator en Renger Walet als voorzitter van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk zich ervoor in dat deze belangrijke opleiding ook in de toekomst kan worden gegeven. 

Rots en Watertraining

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk biedt, in samenwerking met het Preventie Interventie Team (PIT) van de Gemeente Nijkerk, “Rots en Watertrainingen” aan. De jeugd in de leeftijd van 10-13 jaar kan de training gratis volgen bij het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a in Nijkerk. 

Tijdens de training leert de jeugd spelenderwijs de nodige sociale vaardigheden aan, ontwikkelen ze hun zelfvertrouwen en leren ze in een groep te bewegen en zichzelf te zijn. Door samen te bewegen en te sporten met respectvolle en eerlijke regels, wordt er een basis gelegd om samen met anderen te werken en te leven.  De “Rots & Water” training bestaat uit 10-wekelijkse sessies. Om een veilige omgeving te creëren bestaan de trainingen uit dezelfde groep kinderen, met maximaal 10 deelnemers per cursus. 

De 10-wekelijkse trainingen vinden plaats in het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a Nijkerk in de periode 27 maart t/m 12 juni 2023. Het is mogelijk om je voor deze voorjaarstraining in te schrijven. Mocht je over de Rots & Watertraining nog vragen hebben neem dan contact op met Robert den Hartog, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl

Overige cursussen

In Blits wordt er hard gewerkt aan het programma tijdens de voorjaarsvakantie, waarbij er tijdens de avond inloop extra jongerenactiviteiten worden georganiseerd. Bij Chill-Out hebben we naast ook de voorbereiding voor deze vakantieactiviteiten een nieuwe voetbaltafel die we komende maand in elkaar gaan zetten zodat de doelgroep daar gebruik van kan maken.

Chill-Out, Watergoorweg 42a, Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
  1  Filmmiddag
  8  Pannenkoeken bakken
15    Canvas schilderen
22    Lavalamp maken


Blits, De Brink 10d, Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
  1   Vetbol maken
  8   Jachtseizoen
15    Muziek Quiz
22    Wentelteefjes maken

Maandthema’s in Blits en Chill-Out 

In Chill-Out en Blits behandelen we in de maand februari het thema “Appen in het verkeer”. Er is een campagne op tv waarin op een duidelijke manier wordt uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn als het mis gaat als je op de fiets aan het appen bent. Wat veel jongeren (en hun ouders) niet weten is dat je een app kan installeren die ervoor zorgt dat, wanneer je op de fiets of in de auto zit en je met een bepaalde snelheid vooruitgaat, je geen meldingen op je sociale media binnenkrijgt. Hierdoor ben je minder geneigd om tijdens het fietsen op je telefoon te kijken. Graag maken we deze app https://www.androidplanet.nl/apps/unieke-app-rij-veilig/  bekend onder de doelgroep, zodat ze hier wat mee kunnen gaan doen. Verder zullen we dit thema tijdens onze activiteiten regelmatig terug laten komen.    

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

 

Terug naar de vorige pagina