Nieuwsbrief januari 2021

Allereerst wensen wij als bestuur en beroepskrachten iedereen een heel gelukkig maar vooral gezond 2021! 

Korte terugblik 2020!

Het jaar 2020 is door het wereldwijd verspreide coronavirus voor veel mensen een bijzonder jaar geworden. Uiteraard had het virus ook zijn consequenties voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk. Door de eerste lockdown zijn de jongerencentra Blits en Chill-Out van 15 maart t/m 2 juni 2020 en tijdens de zomervakantie in totaal vijf maanden gesloten geweest. 

Ondanks de verplichte sluiting van Blits en Chill-Out zijn wij als jeugd- en jongerenwerk toch het hele jaar actief geweest. Tijdens de lockdown bleven we online en op straat in gesprek met de doelgroep. Vanaf het begin konden wij goed uitleggen waarom de regering voor deze strenge maatregel gekozen heeft. Later werd dat lastiger omdat er voor de jeugd en jongeren steeds afwijkende maatregelen golden. Toch hebben we er goed op kunnen inspringen en zijn de jongerencentra Blits en Chill-Out -in ieder geval voor de meest kwetsbare jongeren- steeds open geweest en we zijn dankbaar dat dit zo goed gelukt is. 

Naast alle collectieve activiteiten die wij samen met de jeugd en jongeren hebben georganiseerd, hebben de jongerenwerkers ook individuele begeleiding gegeven aan jongeren die deze extra aandacht nodig hadden.  In 2021 gaan we dit voortzetten en bekijken waar we -zo veel mogelijk preventief- nog meer aandacht aan kunnen besteden, met als doel om langdurige en/of intensieve zorg bij jeugd en jongeren te voorkomen. 

Wij zijn blij dat er, dankzij alle maatregelen in en rond de jongerencentra en tijdens het ambulante werk, geen coronabesmettingen onder de medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en de doelgroep zijn overgedragen. 

Korte vooruitblik 2021!

Als jeugd- en jongerenwerk kijken we uit naar 2021, waarbij wij zien dat het coronavirus nog steeds om zich heen grijpt en dat de bron van een besmetting niet altijd te herleiden valt. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, heeft de regering opnieuw ingegrepen en moet iedereen zijn of haar contacten tot een minimum beperken en geldt in Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 de strengste lockdown tot nu toe. 

Tijdens deze nieuwe lockdown zijn de jongerencentra Blits en Chill-Out tot dinsdag 19 januari 2020 weliswaar  geopend, maar alleen voor de meest kwetsbare jongeren. Wij volgen hierbij de RIVM richtlijnen, waarbij er maximaal 15 jongeren per jongerencentrum worden toegelaten. De jongeren moeten zich vooraf aanmelden bij de jongerenwerkers, die op basis van de aanmeldingen elke week een planning opstellen. 

Zodra we uit deze lockdown komen zullen wij in de jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk zo snel als mogelijk weer het vaste programma gaan draaien, waarbij onze focus zal blijven uitgaan naar de meest kwetsbare jongeren. Dat hier grote behoefte aan is hebben we tijdens de lockdown kunnen gezien, omdat het regelmatig voorkwam dat de doelgroep al voor de opening van de jongerencentra stond te wachten om naar binnen te mogen. 

Kaderstelling nieuw dorpshuis Hoevelaken.
Op 3 december 2020 heeft de raadscommissie van de gemeente Nijkerk gesproken over het vaststellen van kaders voor een nieuw te bouwen dorpshuis in Hoevelaken. Om tot een helder beeld te komen hebben de politieke partijen met diverse partijen gesproken en bezoeken ter plaatse gebracht. Tijdens deze gesprekken bleek dat de raadsleden nog veel vragen over deze kaders hebben en dat er nog veel onduidelijkheden zijn.

Tijdens de gesprekken met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk en de bezoeken ter plaatse werd het voor de partijen pas echt duidelijk dat het jongerencentrum Blits al sinds 1993 gebruik maakt van een eigen ruimte in de Stuw en dat -omdat de kaders aangeven dat het nieuwe dorpshuis multifunctioneel gebruikt moet worden- die noodzakelijke eigen ruimte (“het eigen honk”) op losse schroeven te staan. De politieke partijen gaven aan dat dit niet wenselijk is, omdat zij het  jeugd- en jongerenwerk te belangrijk vinden. 

Daarnaast constateerden de raadsleden dat de huidige huurders van de Stuw, te weten: het Grand Café en Partycentrum De Haen, Fitness Centrum Hoevelaken, de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk en overige gebruikers van de Stuw nooit bij het opstellen van de kaders zijn betrokken. In het raadvoorstel wordt gesteld dat een nieuw dorpshuis inclusief bibliotheek meer mensen naar het centrum zal trekken, maar een aantal partijen is daarbij wel van mening dat de horeca daar ook onderdeel van moet zijn. 

Gelet op het vorengaande hebben de woordvoerders van de politieke partijen tussen de commissie- en de raadsvergadering van 3 en 10 december 2020 overleg met elkaar gehad, waarna er is besloten om het voorstel niet in de raadsvergadering van 10 december 2020 te behandelen, maar de besluitvorming een maand uit te stellen. De raadsleden zullen deze tijd gebruiken om te kijken of het raadsvoorstel moet worden aangepast of dat het raadsbesluit moet worden geamendeerd.

Gelet op het voortbestaan van het jeugd- en jongerencentrum Blits zien wij met grote belangstelling uit naar de besluitvorming over de kaders in de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2021

Chill-Out, Watergoorweg 42a,3861 MA Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur 

  6    Maand thema
13    Gezonde shakes maken
20    Tafeltennis toernooi
27    Jeans pimpen

 Blits, De Brink 10d,3871 AM Hoevelaken

Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur

  6    Tafeltennis toernooi
13    Game middag
20    Maand thema
27    Gezonde shakes maken

 

Maandthema’s in Blits en Chill-Out 

In Chill-Out en Blits behandelen we in de maand januari het thema “Voeding en beweging”. Elk jaar heeft iedereen weer goede voornemens. De meest voorkomende is vaak het afvallen na de feestdagen. Voor ons aanleiding om het thema voeding en beweging te behandelen. Beide dingen heb je nodig om op een gezonde manier te leven. Ook helpt het om je lichaam weerbaarder te maken tegen ziekte en virussen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat bespreken we met onze doelgroep en kijken we welke kennis ze al hebben en waar we hen nog wat tips kunnen geven. 

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

 

Terug naar de vorige pagina