Nieuwsbrief december 2022

December is de maand van Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling. Voor velen een periode van gezelligheid met cadeaus en lekker eten en drinken, maar dat geldt niet voor iedereen. Als jeugd- en jongerenwerk vinden we het daarom belangrijk om het in de jongerencentra in Hoevelaken en Nijkerk gezellig te maken en voor de doelgroep klaar te staan, mede omdat het in deze tijden van stijgende kosten en bezuinigingen niet in alle gezinnen vanzelfsprekend is dat alles financieel mogelijk is en het overal gezellig is. 

Basisschool Het Baken

In de maand november hebben we veel nieuwe jeugd in Chill-Out mogen verwelkomen. Een deel daarvan zijn leerlingen van de basisschool Het Baken. Op 4 november jl. was de feestelijke opening van de tijdelijke huisvesting van de bovenbouw tegenover Chill-Out en we vonden het erg leuk om hen op die dag als nieuwe buren te verwelkomen en wij zijn blij met de goede contacten die inmiddels zijn ontstaan. 

Workshops

De door het jeugd- en jongerenwerk in de herfstvakantie in Blits en Chill-Out georganiseerde workshops zijn door de jongeren erg gewaardeerd. In dat kader zijn wij met Accent Praktijkonderwijs een samenwerking aangegaan, waarbij de leerlingen van Accent workshops gaan volgen in Chill-Out. Met deze workshops willen we de eenzaamheid onder jongeren aanpakken, doordat ze naast leren ook leuke activiteiten buiten de school kunnen doen. Ook hopen we deze leerlingen daarmee weer vaker in Blits en Chill-Out terug te zien.   

In Blits in Hoevelaken is de in het najaar gehouden oppascursus in november afgerond, waarbij 6 cursisten het certificaat hebben behaald. In december spelen we een “Sinterklaasspel” met een dobbelsteen waarbij je van tevoren niet weet met welk cadeau je naar huis gaat, omdat dit elk moment kan veranderen. Ook organiseren we weer een gezellig kerstdiner waarmee we met elkaar het jaar afsluiten. 

In Chill-Out in Nijkerk geven we in december extra aandacht aan de jonge mantelzorgers. Dit doen we door middel van het organiseren van de zogenaamde Binnenspeeldag op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Door de coronamaatregelen kon dit een paar jaar niet worden georganiseerd, maar gelukkig kan het nu weer. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk nieuwe mantelzorgers bereiken en hopen dat zij zich aanmelden, zodat we nog meer activiteiten voor hen kunnen organiseren.   

Chill-Out, Watergoorweg 42a, Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur 

  8 december   Bingo

15 december   Slijm maken

22 december   Kerstactiviteit 

Blits, De Brink 10d, Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur

  7 december   Chocolademoes maken

14 december   Kerstlamp

21 december   Kersdiner 

Maandthema’s in Blits en Chill-Out 

In Blits en Chill-Out behandelen we het thema “vandalisme en vuurwerk”. Nu er weer legaal vuurwerk afgestoken mag worden, zal er ook meer illegaal vuurwerk in omloop zijn waarmee je veel dingen kunt vernielen, maar ook ernstige ongelukken kan krijgen. Elk jaar opnieuw vinden er ongelukken aan ogen, oren en handen en nog erger plaats. Om die reden besteden we in december altijd veel aandacht aan de gevaren van vuurwerk. Dit doen we altijd in overleg met medewerkers van het Bureau HALT waar we ook de voorlichting mee geven op de middelbare scholen in de gemeente Nijkerk. We willen de jeugd en jongeren voorzien van de juiste voorlichting in de hoop dat ze goed nadenken waar ze mee bezig zijn. 

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina