Nieuwsbrief december

December is de maand van Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling. Altijd een maand van gezelligheid met cadeaus en lekker eten en drinken, maar het coronavirus en alle maatregelen zorgt er voor dat we met veel minder mensen bij elkaar kunnen zijn en dat het ook in 2021 weer anders is. Net als in 2020 zijn het voor een deel van onze doelgroep helemaal geen mooie en feestelijke dagen. Als jeugd- en jongerenwerk vinden we het daarom erg belangrijk om het in de jongerencentra Blits en Chill-Out gezellig te maken en speciale aandacht te besteden aan alle jeugd en jongeren en voor hen klaar te staan. 

Corona maatregelen. Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Op 26 november 2021 heeft het Kabinet een groot aantal nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. De reden hiervan is het feit dat het aantal coronabesmettingen nog nooit zo hoog is geweest als in de laatste weken. Hierdoor is de toegang tot de zorg in gevaar en grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Dit om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Het dagelijks leven overdag (school, werk, sport etc.) gaan wel door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. De maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.   

Wat betekent dit voor het jeugd- en jongerenwerk in Nijkerk

Omdat wij werken met dezelfde doelgroep als het onderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) hanteren wij gelijke maatregelen. Net als de scholen en buitenschoolse opvang blijven de jeugd- en jongerencentra Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk open. 's Avonds worden er geen verjaardagfeestjes toegestaan en organiseren wij geen disco’s of andere uitgebreide activiteiten, maar richten wij ons op kwetsbare jongeren die vaak de behoefte hebben om even van de straat te zijn en bij de jongerencentra binnen willen komen.  Wel zijn er extra regels om verspreiding van het virus te voorkomen. ‘s Avonds hanteren we een maximum aantal deelnemers van 20 personen in Blits en Chill-Out en is inschrijven verplicht. De beroepskrachten en de jongeren moeten bij klachten een zelftest doen. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. 

Welke maatregelen waren al genomen en blijven gelden:

  • Was je handen vaak, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Houd 1,5 meter afstand en ga weg als je geen 1,5 meter afstand kunt houden.
  • Heb je verkoudheidsklachten, Blijf thuis. Ziek uit.

Voor alle maatregelen verwijzen wij graag naar onze website; www.jongerenwerknijkerk.nl. 

Sportopleiding Leider Sportieve Recreatie. Schrijf je nu in!

Op 16 december start de opleiding “Leider Sport en Recreatie, niveau 3”, voor maximaal 10 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Met dit diploma zijn deze vrijwilligers bevoegd en deskundig om zelfstandig les te geven en activiteiten te verzorgen op het gebied van sport en spel. Als jeugd- en jongerenwerk richten wij ons met name op de jongeren en jongvolwassenen die niet naar school gaan en/of geen werk hebben, maar zich wel voor de maatschappij willen inzetten. Een aantal van hen heeft al eerder de opleiding op niveau 2 gevolgd en stroomt nu door naar niveau 3.

Mocht je interesse hebben voor deze opleiding die op donderdagmiddag 16 december 2021, om 15.00 uur start met een introductiebijeenkomst in Chill-Out te Nijkerk, meld je dan -vanwege de grote interesse- snel aan bij Robert de Hartog coördinator, e-mail info@jongerenwerknijkerk.nl 

In Blits in Hoevelaken is de in het najaar gehouden oppascursus in november afgerond, waarbij 6 cursisten het certificaat hebben behaald. In december spelen we een “Sinterklaasspel“ met dobbelsteen waarin je van te voren niet weet met welk cadeau je naar huis gaat, omdat dit elk moment kan veranderen. Ook organiseren we weer een gezellige kerstdiner waarmee we met elkaar het jaar afsluiten. 

In Chill-Out in Nijkerk geven we extra aandacht aan de jonge mantelzorgers waarmee we pepernoten gaan bakken. Naast het actief bezig zijn is het een mooi moment om samen te zijn en bezig te zijn met andere dingen dan je gewone dagelijkse dingen. In goede samenwerking met Sigma bereiken we hiermee een redelijke vaste groep. 

Verder geven we op donderdagmiddag 9 december om 16.00 uur extra informatie aan onze doelgroep over de mogelijkheden van “Leergeld Nijkerk”. We geven hier graag extra aandacht aan omdat er best een aantal jongeren zijn die hier gebruik van zouden kunnen make, maar het is een onderwerp waar ze niet zo graag over spreken. Leergeld is voor de jeugd en jongeren die niet zo veel te besteden hebben.

 

Chill-Out, Watergoorweg 42a,3861 MA Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
 
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
 

 1  december      Pepernotenbakken
 8  december      Dobbelsteenspel
15 december      Film
22 december      Kerstdiner

Blits, De Brink 10d, 3871 AM Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur
 

  1  december      Dobbelsteenspel 
  8  december      Crea Bea
15 december       Film
22 december       Kersdiner

Maandthema’s in Blits en Chill-Out

 In de jongerencentra Blits en Chill-Out behandelen we het thema “vandalisme en vuurwerk”. Of er nu wel of geen vuurwerkverbod is, er zal altijd legaal of illegaal vuurwerk in omloop zijn waar je veel dingen maar ook jezelf mee kunt vernielen. Om die reden besteden we deze maand veel aandacht aan de gevaren van zowel vandalisme als vuurwerk. Hierbij hebben we altijd contact met Bureau HALT waar we ook voorlichting mee hebben gegeven op de middelbare scholen in de gemeente Nijkerk. We zullen onze jongeren in en om de jongerencentra dit jaar ook voorzien van de juiste voorlichting in de hoop dat ze goed nadenken waar ze mee bezig zijn. 

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina