Nieuwsbrief april 2022

Op 17 en 18 april is het Pasen en op vrijdag 1 april is de Ramadan begonnen dat op 2 mei eindigt met het Suikerfeest. Door het beëindigen de coronamaatregelen wordt de “Koningsdag” op 27 april weer op de ouderwetse manier gevierd. Ook worden de dagen weer langer en wordt het warmer, wat inhoudt dat de jongeren opnieuw naar buiten gaan om te sporten. Daarnaast is er door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk extra aandacht besteed aan de volgende zaken. 

Programmaboekjes
De boekjes met het nieuwe programma voor de komende drie maanden zijn gereed en worden door de jongerenwerkers op de basisscholen verspreid en toegelicht. In het boekje is te lezen welke activiteiten we in het voorjaar van 2022 gaan organiseren en er is aangegeven hoe en waar de jeugd zich voor de diverse cursussen en trainingen kan opgeven. Ook bieden we opnieuw aan dat de jeugd zijn of haar verjaardag in Blits of Chill-Out kan vieren en er is te lezen waar en wanneer het jeugd- en jongerenwerk in de verschillende sporthallen actief is. In de maanden september tot en met mei wordt er in de sporthallen en in juni, juli en augustus wordt er in de voetbalkooien en op andere (sport) veldjes buiten gesport. 

Koningsdag
Ook in 2022 is het jongerenwerk actief tijdens Koningsdag op woensdag 27 april. In de kern Hoevelaken is er een DJ-workshop, waarvoor de jeugd en jongeren zich bij de Oranjevereniging Hoevelaken kunnen opgeven. Het programma voor Nijkerk wordt nader uitgewerkt en wordt door de Oranjevereniging Nijkerk bekend gemaakt. Ook geven we ondersteuning aan de activiteiten van de Oranjevereniging Nijkerkerveen en ook daar zullen er -in samenwerking met Nijkerk Sportief en Gezond- activiteiten plaatsvinden. 

Verkiezingen
Op 16 maart 2022 hebben de “Gemeenteraadsverkiezingen” plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 28 maart 2022 is afscheid genomen van de oude zittende raad. In totaal namen 19 van de 27 raadsleden afscheid. In de vergadering van 30 maart 2022 is de nieuwe Gemeenteraad van Nijkerk geïnstalleerd. Nu is het wachten op de resultaten van de coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college met nieuwe wethouders en het nieuwe collegeprogramma. 

Activiteiten in de jongerencentra Blits en Chill-Out
In Blits wordt er naast het reguliere programma, de sport en spelactiviteiten en de Koningsdag gestart met de “Oppascursus”. Ook staan er voor de maand april meerdere verjaardagsfeestjes ingepland. 

In Chill-Out wordt er naast het reguliere programma door een groot aantal jongeren deelgenomen aan de weerbaarheidstraining “Rots & Water” (voorjaarstraining). Deze training die in april zal worden afgerond zal vanwege het succes september t/m november opnieuw plaatsvinden. (najaarstraining), Daarnaast volgen twaalf jongeren de Opleiding Leider Sportieve Recreatie met als doel om het landelijk erkende diploma Leider Sportieve Recreatie, niveau 3 te behalen.

Chill-Out, Watergoorweg 42a, Nijkerk

Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur 

6   april    Mini games
13 april    Paaseieren zoeken
20 april    Voetbaltoernooi
27 april    Koningsdag 

Blits, De Brink 10d, Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur 

6 april      Hut bouwen
13 april     Mega bubble workshop
20 april     Karaoke
27 april     Koningsdag DJ-workshop
 

Maandthema’s in Blits en Chill-Out 
In Chill-Out en Blits behandelen we in de maand april het thema “Natuur en Milieu” We vinden dit onderwerp erg belangrijk en vinden dat we het bespreekbaar moeten maken. Alle energieprijzen gaan om hoog, alles wordt duurder dus of we het nou wel of niet leuk vinden we krijgen er allemaal mee te maken. Het is niet alleen goed en verstandig om zorgvuldig met de natuur en de toekomst van de aarde om te gaan, maar het zuinig zijn op de natuur is ook nog goed voor je eigen portemonnee.  Belangrijk in dit thema is:  Hoe kun je zuiniger zijn met energie, hoe kun je het afval beter scheiden, maar ook gaan we met de jeugd en jongeren eigen plantjes kweken. We gaan dit onderwerp op een leuke en speelse manier in kaart brengen. 

Voor meer informatie: jongerenwerknijkerk.nl

 

Terug naar de vorige pagina