Koninklijke onderscheidingen Lintjesregen 2021

Aan de volgende inwoners van de gemeente Nijkerk is ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning bij Koninklijk Besluit een Koninklijke onderscheiding toegekend. 

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus heeft de burgemeester van Nijkerk de versierselen niet uitgereikt in het stadhuis, zoals gebruikelijk is, maar bij de gedecoreerden thuis. De heer Ten Haaf heeft zijn onderscheiding ontvangen uit handen van de Minister van Defensie. 

Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden

De heer T.H.W. ten Haaf (Theo, 62) wonende te Hoevelaken:

Generaal-majoor/commandant NLD Special Operations Command. Diverse operaties en missies van de krijgsmacht geleid. De heer Ten Haaf was o.a. operationeel leider over de defensiebrede inzet en ondersteuning tijdens de Nuclear Security Summit in 2014 en was operationeel leider over de inzet en ondersteuning van Defensie bij de ramp MH 17.

De afgelopen decennia was en is de heer Ten Haaf van grote betekenis voor het functioneren van een cruciaal onderdeel van de krijgsmacht en de positieve reputatie van de krijgsmacht in nationaal en internationaal verband. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is enorm.

Naast zijn verdiensten in de hoofdfunctie is hij sinds 1990 op vrijwillige basis actief voor de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen. 

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau: 

De heer P. Braal (Piet, 78), wonende te Nijkerk:

Vrijwilligerswerk sinds de jaren ’60: jeugdvereniging in Rotterdam, leider Zondagsschool en voorzitter Studievereniging in Eindhoven, Gereformeerde Gemeente in Eindhoven, Drachten en Werkendam, politiek betrokken bij SGP, ouderling/leider Bijbelkring/voorzitter Mannenvereniging Nederlands Hervormde Gemeente Nijkerk, bestuurslid Stichting Kloosterpoort, bestuurslid Stichting Friedenstimme, bestuurslid VvE De Meijnts en bestuurslid Kringloopwinkel De Toekomst te Voorthuizen. 

De heer J. Jakobs (Jan, 59), wonende te Hoevelaken:

Lid en vrijwilliger bij Zangvereniging De Lofstem (sinds 2008), vrijwilliger bij KV Telstar (sinds 2011), vrijwilliger Rommelmarkt Hoevelaken (sinds 1990) en actief binnen de Hervormde Kerk Hoevelaken. 

De heer J.C. Pleizier (Jan, 70), wonende te Hoevelaken:

Sinds 1980 diverse perioden actief binnen de Hervormde Kerk Hoevelaken als ouderling en scriba. Tot op heden actief in de zendingscommissie van de gemeente, die de ondersteuning van de verspreiding van het christelijk geloof in het buitenland vormgeeft. Ook bezoekbroeder en ongeveer één keer per maand een meditatief uur voor ouderen. Dit uur wordt uitgezonden via de kerkradio.

Van 1995 tot 2014 algemeen leider van vakantieweken bij Voor Elkaar Vakantieweken. 

De heer P. van den Burg (Piet, 80), wonende te Nijkerk:

Oprichter en 2e voorzitter van Christelijk Streekmannenkoor NW Veluwe (1975-1981), sinds 1975 vrijwilliger bij de PvdA, sinds 1975 vrijwilliger/voorzitter Stichting Vakantiespektakel en van 1998-2017 vrijwilliger bij NSC. 

De heer R. Vreekamp (Rik, 69) wonende te Nijkerk:

Vrijwilligersactiviteiten sinds 1970: Zondagsschool Boaz, bezoekbroeder Hervormde Gemeente Hoevelaken, ouderling en kerkvoogd Hervormde Gemeente Nijkerk, Nederlandse Patiëntenvereniging, SGP en nu gastheer Museum Nijkerk en schuldhulpmaatje.

Terug naar de vorige pagina