Jongerenwerk Nijkerk

De maand juni staat al weer voor de deur en dat betekent dat veel mensen door de hogere temperaturen meer naar buiten gaan. Vanuit het “Jongeren op straat overleg” zien we dat de meldingen van overlast weer toenemen en zijn onze ambulante jongerenwerkers meer op straat aanwezig. Dit is een jaarlijks terugkerende situatie. Na alle coronamaatregelen en de avondklok is het erg belangrijk om de jeugd en jongeren aan te spreken met de vraag om geen overlast te veroorzaken en de ontmoetingsplaatsen netjes achter te laten. Door de vele en goede contacten van de jongerenwerkers met de doelgroep zijn zij goed aanspreekbaar en bereid om rekening te houden met de omgeving. 

Nieuwe beroepskracht

Op 1 mei 2021 is Lydia Petersen als ambulante jongerenwerker aan de slag gegaan. Een aantal mensen heeft al kennis met haar gemaakt en anderen zullen haar snel tegenkomen. Lydia woont in Amersfoort maar heeft lang in Nijkerk gewoond en kent de gemeente heel goed. Zij heeft veel ervaring met de doelgroep door haar werkzaamheden in het verleden. Wat zij prettig vindt is dat elke dag anders is en dat zij op een goede manier met veel jeugd en jongeren kennis heeft kunnen maken. Ook verheugt zij zich er op om kennis te maken met de samenwerkingspartners van het jeugd- en jongerenwerk. Mocht u kennis met haar willen maken is, ze te bereiken op het mailadres Lydia@jongerenwerknijkerk.nl. 

Corona maatregelen

Vanaf 5 juni 2021 heeft het Kabinet een groot aantal coronamaatregelen versoepeld. Restaurants en cafés mogen weer open, net als musea, bioscopen en theaters. Ook wordt het maximum aantal bezoekers thuis verhoogd en wordt het sporten in teamverband weer toegestaan. Voor het jeugd- en jongerenwerk betekent dit concreet dat er maximaal 30 jeugdigen (in plaats van 15) per activiteit mogen deelnemen en dat het weer mogelijk is om verjaardagsfeestjes tot 12 jaar in Blits of Chill-Out te geven. We hopen dat dit voor jongeren ouder dan 12 jaar ook weer snel mogelijk is.   

Als de coronacijfers het toelaten, zal de volgende landelijke versoepeling op 30 juni 2021 plaatsvinden. Dan moeten grote evenementen weer kunnen plaatsvinden, mogen discotheken en nachtclubs de deuren openen en zijn kermissen weer toegestaan. Hierbij zal in veel gevallen wel een negatieve test als toegangseis worden gevraagd. Het kabinet belooft dat die verplichting zo snel mogelijk weer vervalt. 

Nationale Buitenspeeldag (Sport- en speelmiddag)

Omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn kan de Nationale Buitenspeeldag niet doorgaan. In plaats daarvan wordt er op 9 juni 2021 in Hoevelaken en in Nijkerk een sport- en speelmiddag georganiseerd. Hierbij worden alle coronamaatregelen in acht genomen en moet de doelgroep zich van te voren opgeven. We stemmen dit goed af met Nijkerk Sportief en Gezond die ook activiteiten op diverse plekken organiseren. 

Lions Asperge Diner

Het Lions Asperge Diner in Hoevelaken op 8 mei 2021 is een heel groot succes geworden met meer dan 230 verkochte diners. Vanuit het jeugd- en jongerenwerk zijn wij erg blij met dit succes omdat de opbrengst dit jaar ten goede komt aan Blits in Hoevelaken. Het is de bedoeling dat hiermee de tafeltennistafel in juni 2021 wordt vernieuwd en er wordt geïnvesteerd in audiovisuele items waarmee jongeren creatief aan de gang kunnen. Zodra de spullen zijn aangekocht en overhandigd zullen wij dit via de media naar buiten brengen.  

Activiteiten in de jongerencentra Blits en Chill-Out

In Blits in Hoevelaken en Chill-Out in Nijkerk worden de activiteiten voor de  kwetsbare jongeren onverkort georganiseerd. Zie voor de openingstijden en activiteiten onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl 

In Blits Hoevelaken wordt naast het reguliere activiteitenprogramma een “Avondspel” georganiseerd. Ook gaan we filmpjes opnemen voor Young Nijkerk en wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de sport- en spelmiddag in Hoevelaken. In Chill-Out Nijkerk worden er -in samenwerking met Sigma- een aantal leuke activiteiten voor de jonge mantelzorgers voorbereid. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de Nijkerkse sport- en spelmiddag en een klein voetbaltoernooi ter vervanging van het straatvoetbaltoernooi.

Los van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er in juni weer veel leuke activiteiten!
CHILL OUT. 
Watergoorweg 42a, 3861 MA Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)     
(10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur           

2  juni    Dansen
9  juni    Sport- en spelmiddag
16 juni   Tafeltennis
23 juni   Voetbal
30 juni   Thema middag

BLITS. De Brink 10d, 3871 AM Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag)
10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur

2  juni    Rocket League
9  juni    Sport- en spelmiddag
16 juni   Voetbal
23 juni   Poolen
30 juni   Thema middag

In Chill-Out en Blits behandelen we in de maand juni het themaMentale weerbaarheid.  Er zijn veel signalen dat het coronavirus grote littekens achterlaat bij de jeugd en jongeren ten aanzien van hun mentale weerbaarheid. Dit uit zich in depressies en/of eenzaamheid onder de jongeren. Door met de doelgroep het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden om weer beter in je vel te zitten en aan te geven wat ze daar voor nodig hebben willen we hen een duwtje in de goede richting geven. 

Voor meer informatie: www.jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina