Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk

Allereerst wensen wij als bestuur en beroepskrachten iedereen een heel gelukkig maar vooral gezond 2022! 

Korte terugblik 2021
Het jaar 2021 is door het nog steeds aanwezige coronavirus opnieuw een heel bijzonder jaar geworden en het virus had ook dit jaar zijn consequenties voor het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Nijkerk. Dankzij de inzet van de jongerenwerkers en alle genomen voorzorgsmaatregelen zijn de jongerencentra Blits en Chill-Out -in ieder geval voor de meest kwetsbare jongeren- steeds open geweest en we zijn dankbaar dat dit zo goed gelukt is. Omdat de maatregelen van het Kabinet voor de jeugd en jongeren steeds werden gewijzigd hebben de jongerenwerkers grote aandacht besteed aan het op een zorgvuldige manier beantwoorden van de vele vragen van de doelgroep over het virus. Ook bleven wij online en op straat met hen in gesprek. 

Naast alle collectieve activiteiten die wij samen met de jeugd en jongeren hebben georganiseerd, hebben wij ook hard gewerkt aan het maken van livestreams en filmpjes en zijn we nauw betrokken geweest bij het opzetten van de “Summer Experience”, waarbij er door meerdere organisaties tijdens de zomervakantie activiteiten zijn georganiseerd. Voor de lockdown in de kerstvakantie hebben we een advent kalender gemaakt zodat alle jongeren die thuis zaten elke dag via onze website een leuke activiteit konden doen. 

Ook zijn wij heel erg blij dat de Gemeente Nijkerk op 14 december 2021 een Meerjarenbegrotingssubsidie voor de jaren 2022-2025 aan de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk heeft toegekend en dat er op 20 december 2021 door de Gemeente Nijkerk en de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk een nieuwe huurovereenkomst voor het jeugd- en jongerencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a in Nijkerk is getekend. Door deze besluiten is het Nijkerkse jeugd- en jongerenwerk voor vele jaren gewaarborgd. 

Korte vooruitblik 2022
Als bestuur en beroepskrachten van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk willen het jaar 2022 beginnen met het uitspreken van het volgende gezamenlijke doel:
“We willen de jeugd en jongeren van 10-18 jaar in Blits en Chill-Out plekken bieden waar ze kunnen thuiskomen, zichzelf kunnen ontwikkelen en samen op zoek kunnen gaan naar de zin van het leven. Kwetsbare jongeren hebben daarbij onze speciale aandacht. Wij willen er zijn voor hen die ons hard nodig hebben. Alle jongeren zijn immers welkom bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, ongeacht afkomst, omstandigheden of achtergrond. Dat willen we blijven uitstralen, zowel in ons dagelijks werk met de jeugd- en jongeren, als in onze nieuwsbrieven, sociale media, posters en activiteiten”. 

Als jeugd- en jongerenwerk zien wij dat het coronavirus nog steeds om zich heen grijpt en dat de bron van een besmetting nog steeds niet goed te herleiden valt. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, heeft de regering opnieuw ingegrepen en moet iedereen zijn of haar contacten tot een minimum beperken en zijn er in Nederland vanaf zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 14 januari 2022 weer nieuwe maatregelen van kracht.   

Tijdens deze periode zijn de jongerencentra Blits en Chill-Out tot en met vrijdag 14 januari 2022 weliswaar  geopend, maar alleen voor de meest kwetsbare jongeren. Wij volgen daarbij de RIVM richtlijnen, waarbij er maximaal 15 jongeren in Blits en 25 jongeren in Chill-Out worden toegelaten. De jongeren moeten zich vooraf melden bij de jongerenwerkers, die op basis van de aanmeldingen een planning opstellen. Voor alle maatregelen en openingstijden verwijzen wij naar onze website: www.jongerenwerknijkerk.nl 

Zodra het mogelijk is zullen wij in de jongerencentra Blits en Chill-Out weer het vaste programma gaan draaien, waarbij onze focus zal blijven uitgaan naar de meest kwetsbare jongeren. 

Tweede Kaderstelling nieuw dorpshuis Hoevelaken.

Op 27 januari 2022 zal de Gemeenteraad van Nijkerk een besluit nemen over de “Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken”. Ook in 2021 waren alleen de Gemeente Nijkerk, De Stuw en de Bibliotheek in de stuurgroep vertegenwoordigd en hebben deze partijen de tweede kaderstelling geformuleerd. Ondanks het feit dat het jeugd- en jongerenwerk niet in de stuurgroep heeft mogen participeren is in het raadsvoorstel aangegeven dat de randvoorwaarden voor het jeugd en jongerencentrum Blits (te weten: een eigen ruimte met eigen entree) niet ter discussie heeft gestaan. Gelet op het kunnen voortbestaan van het jeugd- en jongerencentrum Blits zien wij dan ook met grote belangstelling uit naar de besluitvorming over de tweede kaderstelling in de raadsvergadering van 27 januari 2022 en de wijze waarop het jeugd- en jongerenwerk in het vervolgtraject zal worden betrokken 

Gemeenteraadsverkiezingen en pilots

Op woensdag 16 maart 2022 vinden in Nijkerk de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij willen de doelgroep daarbij betrekken zodat ze weten dat deze verkiezingen ook voor hen belangrijk zijn. Daarnaast hebben wij in goed overleg met de gemeente vier pilots benoemd, waarvan wij in 2022 de activiteiten en maatschappelijke effecten gaan monitoren en inspelen op hetgeen er leeft onder de Nijkerkse jeugd en jongeren. Vanuit het jongerenwerk vinden we het belangrijk dat we deze gegevens ook kunnen koppelen aan de gegevens van de gemeente. Het is een mooi streven om mee aan de slag te gaan.

In Blits en in Chill-Out zal op vrijdagmiddag de meidenmiddag weer van start gaan zodra de maatregelen dat toelaten. Hou onze website in de gaten zodat je mee kan doen met deze meidenactiviteiten. 

Los van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er in januari ook weer veel leuke groep 7 en 8
Blits, De Brink 10d, 3871 AM Hoevelaken
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag 10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur

20   Rap workshop

27   Taarten bakken 

Chill-Out, Watergoorweg 42a, 3861 MA Nijkerk
Elke woensdagmiddag (jeugdmiddag 10 t/m 13 jaar) van 14.00 tot 17.30 uur     

20   Maandthema

27   Tafeltennis toernooi
 

In Chill-Out en Blits behandelen we in januari het thema “Voeding en beweging”. Elk jaar heeft iedereen weer goede voornemens. De meest voorkomende is vaak het afvallen na de feestdagen. Voor ons aanleiding om het thema voeding en beweging te behandelen. Beide dingen heb je nodig om op een gezonde manier te leven. Ook helpt het om je lichaam weerbaarder te maken tegen ziekte en virussen. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat bespreken we met onze doelgroep en kijken we welke kennis ze al hebben en waar we hen nog wat tips kunnen geven. 

Voor meer informatie: www.jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina