Informatieavond over de opleiding Leider Sportieve Recreatie

Op donderdag 22 november 2018 wordt in het jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk een informatieavond gehouden over de opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR). Deze opleiding is bedoeld voor cursisten van 16 jaar en ouder en er is geen specifieke vooropleiding vereist. Steeds vaker wordt er om vrijwilligers gevraagd met een deskundigheidskwalificatie, de opleiding LSR levert een officieel erkende kwalificatie op.

Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de opleiding en wat je als cursist moet doen aan praktijk-opdrachten etc. Ook zal een korte inleiding worden gegeven over de te behandelen onderwerpen. De cursus is praktijkgericht en dat wil zeggen, dat de theorie direct in de praktijk kan worden toegepast.

De cursus is met name gericht op het leren les- en leidinggeven, het omgaan met verschillende doelgroepen, het begeleiden van deelnemers tijdens activiteiten en het organiseren van kleine en grotere activiteiten op het gebied van sport en spel. De cursus is geschikt voor mensen die in het jongerenwerk actief zijn, maar ook voor kaderleden of medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, sportverenigingen, scouting en organisaties, die sport en spel aanbieden, zoals Nijkerk on Ice etc.

De opleiding levert de cursist, bij slagen, een diploma op, dat officieel is erkend door het ministerie van VWS en NOC*NSF. Het betekent, dat je gekwalificeerd bent. Op niveau 2 ben je officieel erkend als gediplomeerde assistent sport/spelleider en op niveau 3 als zelfstandige sport- en spelleider.

Heb je belangstelling voor deze opleiding, dan nodigen wij je van harte uit op donderdag 22 november a.s. om 20.00 uur in het jongerencentrum Chill Out, Watergoorweg 42a te Nijkerk.

Voor eventuele vragen: info@jongerenwerknijkerk.nl.

 

Terug naar de vorige pagina