Hoe welkom is Nijkerk voor inwoners met een beperking

Inwoners van de gemeente Nijkerk die een beperking hebben, zijn eerder dit jaar begonnen aan het project Beter Bediend. Zij gaan gedurende een jaar lang op zoek naar het antwoord op de vraag: “Hoe welkom voel je je in Nijkerk als je een beperking hebt?”

POSITIEF

In samenwerking met welzijnsorganisatie Sigma onderzoekt een diverse groep Nijkerkers met een handicap of mensen met een beperking op een goede en positieve manier tegemoet worden getreden door anderen en zich dus welkom voelen om mee te doen. 

De ervaringsdeskundigen die mee doen aan Beter Bediend hebben de afgelopen maanden verschillende inwoners met een beperking gesproken om te horen hoe hun ervaringen zijn. Wat vinden ze goed gaan en wat kan er nog verbeterd worden?

Inmiddels is Beter Bediend al halverwege en kan aan de hand van de afgenomen interviews en de eigen ervaringen van de deelnemers worden vastgesteld dat inwoners van de gemeente Nijkerk met een beperking zich over het algemeen goed behandeld voelen. Toch willen de ervaringsdeskundigen nog meer verhalen ophalen om een nog beter beeld te krijgen.

DENK EN PRAAT MEE

De ervaringsdeskundigen die deel nemen aan Beter Bediend proberen een goed beeld te krijgen van hoe inwoners met een beperking in de gemeente de omgang in brede zin ervaren. Aan de hand van de opgehaalde verhalen en ideeën willen zij uiteindelijk benoemen wat er goed gaat en handreikingen doen voor wat er beter kan. 

Jij wordt uitgenodigd: woon jij in de gemeente Nijkerk, heb je een beperking en wil je jouw ervaringen delen over hoe er binnen de gemeente met jouw beperking wordt omgegaan, dan hoort de groep van Beter Bediend dat graag.

Het kan heel breed zijn: van hoe je wordt behandeld op straat of hoe men met jou omgaat op de sportclub tot hoe jouw ervaringen zijn met vrijwilligers, op je werk of het contact met de gemeente. Ook als je suggesties hebt voor hoe het anders of beter kan zijn die welkom! Deze oproep geldt ook voor ouders, hulpverleners of andere betrokkenen die hun verhaal met ons willen delen. Bij Sigma kun je aangeven dat je hier graag wat over wilt delen via: mvkruijl@sigma-nijkerk.nl of bel/app naar 06-34331791.

De deelnemers aan Beter Bediend hopen hun steentje bij te kunnen dragen aan een inclusiever Nijkerk!

Terug naar de vorige pagina