Hoe gaan jongeren in Nijkerk om met hun geld?

Officieel was “De week van het geld” van 25 t/m 29 maart, maar het jeugd- en jongerenwerk vond dit thema zo belangrijk dat het thema verspreid is over de gehele maand maart en begin april. Het thema is teruggekomen tijdens meerdere activiteiten in en rond de jeugd- en jongerencentra. Er was speciale aandacht voor de website https://www.weekvanhetgeld.nl, maar met name voor de website www.moneyfit.nl/nijkerk . Die website maakt de jeugd attent op het ‘money fit’ zijn. In het jeugd- en jongerencentrum werden verschillende activiteiten georganiseerd om jongeren te helpen of bewuster om te laten gaan met geld.

In Blits was er voor de jeugd twee weken lang geld te verdienen met klusjes. Hiermee kon geld worden gespaard om aan het einde van deze weken een eindproduct te kunnen kopen. Op deze manier werd de jeugd geleerd om te sparen en te werken voor geld. Zo leerden zij de waarde van geld in te zien en werd voorkomen dat zij deze weken zogenaamde “impulsaankopen” zouden doen. Het aangekochte product aan het eind van de twee weken was de beloning voor het werken en sparen.

Voor de jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar werd het “Jongerenloket” in Blits geopend. Hier werd informatie gegeven over de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die bij deze leeftijd behoren. Denk hierbij aan het inschrijven bij een woningstichting, het afsluiten van een zorgverzekering en/of lening. Met dit loket wilde jeugd- en jongerencentrum Blits voorzien in de vraag van de jongeren om als jong volwassene te beschikken over goede en duidelijke informatie, waarmee zij deze verantwoordelijkheden en mogelijkheden aan kunnen.

 In Chill-Out werd gesproken over sparen en hoe je dat kunt doen. Met jongeren is gekeken waarvoor zij wilden sparen. Dit kan bijvoorbeeld een PS4, kleding of een sieraad zijn. Toen het doel was gekozen, werd gekeken of het doel daadwerkelijk haalbaar was en wat ervoor nodig was om tot het doel te komen. Er werd gekeken naar zakgeld, bijbaantjes, kleedgeld, e.d. Samen met de jongeren is daarna berekend hoelang zij zouden moeten sparen om hun doel te bereiken.

Verder speelden we het spel Donnie–Barki. Een leuke activiteit met natuurlijk een geweldige naam, waarin jongeren direct het verband met geld zien. We hebben tijdens de activiteit jongeren bewust gemaakt van keuzes die zij maken bij het verdienen en uitgeven van geld. Ook is over de gevolgen van schulden gesproken en hoe je hier in terecht kunt komen. Er is gesproken over het zoeken naar een baantje, werken en instanties waar je voor financiële hulp terecht kunt. We hebben een directe link gelegd naar de invloed van de media. Hoe gaan jongeren hier mee om en wat vinden zij van deze invloed?

Voor meer informatie: www.jongerenwerknijkerk.nl

Terug naar de vorige pagina