Gemeente stimuleert initiatieven voor beheer openbare ruimte


Met de speciale stimuleringsregeling geeft de gemeente Nijkerk de mogelijkheid om initiatieven in de openbare ruimte (beheer of inrichting) te (co)financieren.

De gemeente vindt het belangrijk om het beheer van de openbare ruimte voor én samen met inwoners en (maatschappelijke) organisaties en ondernemers uit te voeren. Dit staat ook uitgelegd in de Visie beheer openbare ruimte. Voor 2021 is er een budget van € 30.000,- beschikbaar om goede initiatieven te ondersteunen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. De initiatieven dragen niet alleen bij aan de inrichting en het groen. Ook hebben zij een sociaal maatschappelijk karakter met aandacht voor bijvoorbeeld spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. “Wij roepen inwoners, organisaties en ondernemers van de gemeente Nijkerk op om te komen met goede plannen”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan.

Wat zijn initiatieven die in aanmerking kunnen komen?
Er zijn zoveel leuke initiatieven te bedenken, waarmee we een gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze directe leef- en woonomgeving. Zoals het omvormen van bestrating naar beplanting om onkruidgroei te voorkomen of juist voor nog meer groen in de buurt. Gezamenlijk de buurt vrij houden van hondenpoep of een ontmoetingsplek maken voor kinderen en/of ouderen. Weet u een mooie plek voor een crossbaan, of kunnen we de schoolomgeving van uw kinderen leuker of veiliger maken. Of u wilt als organisatie samen werken aan het ontwikkelen en onderhouden van een buurttuin, kinderboerderij of bloemenpluktuin.

De gemeente is benieuwd naar concrete voorstellen en wil deze samen onderzoeken en kijken wat mogelijk is. Initiatieven kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend via www.nijkerk.eu/stimuleringsregeling. Hier vindt u ook informatie over de regeling en de voorwaarden.

Visie Beheer openbare ruimte
De gemeente Nijkerk heeft de Visie beheer openbare ruimte vastgesteld. Inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk hebben de gemeente laten weten hoe zij het beheer zien. Zij vinden het vooral belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan veiligheid en het openbaar groen. De gemeente zet daarom in op verzorgend onderhoud, verlichting van onveilige plekken en op het meer betrekken van inwoners bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.

 

Terug naar de vorige pagina