Gemeente sluit overeenkomst voor preventie middelengebruik bij Nijkerkse jongeren

De gemeente Nijkerk wil het gebruik van verslavende middelen zo veel mogelijk voorkomen. De aanpak voor alcohol en drugs wordt de komende jaren vernieuwd. Op 16 januari heeft wethouder René Windhouwer een overeenkomst met het Trimbos-instituut ondertekend voor deelname aan het OKO-model. OKO staat voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. In dit model wordt de omgeving van jongeren sterker betrokken bij de preventie van middelengebruik. 

Vragenlijst
Wethouder René Windhouwer: ‘OKO werkt met monitoring, via een vragenlijst voor jongeren. De vragenlijst gaat niet alleen over middelengebruik, maar juist ook over hoe het op school gaat en of de jongere gelukkig is. Met de resultaten van de vragenlijsten kan de gemeente Nijkerk de werkwijze voor het ontmoedigen van middelengebruik zo nodig aanpassen. Samen met haar partners en bijvoorbeeld ouders.’ 

De afgelopen jaren
Het Expertiseteam Drugs van de gemeente heeft inwoners en jongeren in de afgelopen jaren regelmatig voorlichting gegeven. Dit deed zij samen met onder andere Jeugd- en Jongerenwerk, wijkagenten, HALT en Eigen Plan. 

Samenwerking met Trimbos-instituut en Nederlands Jeugdinstituut
De gemeente sluit nu aan bij het OKO-model. Dit gebeurt in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Met dit model hebben andere gemeenten inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Terug naar de vorige pagina