Gemeente Nijkerk werkt mee aan pré-mantelzorgwoningen

De gemeente Nijkerk wil meewerken aan pré-mantelzorgwoningen in situaties waar (nog) geen vergunningsvrije mantelzorgwoning gerealiseerd kan worden maar waar bewoning door een zorgvraag wel gewenst is. 

In veel situaties is een mantelzorgwoning niet toegestaan. Vaak is er (nog) geen sprake van intensieve zorg. Ouder worden vraagt niet altijd direct om intensieve zorg, maar vaak wel om directe zorg. Er is besloten om een beleidsregel op te stellen om ruimere mogelijkheden te bieden. “Wij willen dit mogelijk maken omdat er wordt verwacht dat we meer voor elkaar gaan zorgen en dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Met deze beleidsregel worden voorwaarden vastgelegd op basis waarvan wij als gemeente meewerken aan verzoeken voor pré-mantelzorgwoningen”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan. 

Intensieve zorg of ondersteuning
Mantelzorg is intensieve zorg of intensieve ondersteuning, die niet vanuit een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende. Dit gebeurt door familie, vrienden of andere mensen uit de directe omgeving. Deze zorg overstijgt de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar. Het is mogelijk om mantelzorgwoningen vergunningsvrij te realiseren in of bij de woning van de mantelzorgers of verzorgden. Zo wordt het mogelijk dat mantelzorgers en verzorgden in elkaars nabijheid kunnen wonen. Een mantelzorgwoning is alleen vergunningsvrij als de mantelzorgbehoefte kan worden aangetoond met een door een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medische adviseur afgegeven zorgindicatie. Deze verklaring moet goed onderbouwd zijn en duidelijk maken dat intensieve zorg of intensieve ondersteuning een mantelzorgwoning noodzakelijk maakt. 

Pre-mantelzorgwoningen
Door het opstellen van de beleidsregel zijn er nu verruimde mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Voor pré-mantelzorgwoningen is er namelijk juist geen noodzaak voor de aanwezigheid van intensieve zorg of ondersteuning. De enige eis is dan alleen dat iemand minimaal 70 jaar is. Er is geen zorgindicatie noodzakelijk. Daarnaast kan de hardheidsclausule ingezet worden voor gevallen onder de 70 jaar. Dit gebeurt bij situaties als er zicht is op het ontstaan van een intensieve zorgrelatie binnen een termijn van tien jaar. 

Voorwaarden
Per perceel is één pré-mantelzorgwoning toegestaan. Verder zijn er bouwregels opgesteld waar de tijdelijke mantelzorgwoning aan moet voldoen. Een uitgangspunt daarbij is een naadloze overgang van pré-mantelzorg naar vergunningvrije mantelzorg. Als de mantelzorgbehoefte beëindigd wordt, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing, mag de gecreëerde mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning. Deze woning moet dan in zijn geheel of in delen worden verwijderd. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van de tijdelijke vergunning.

 

Na twee jaar wordt het beleid geëvalueerd.

Terug naar de vorige pagina