Gemeente en vrijwilligers bezorgen mantelzorgwaardering

In de afgelopen week hebben vrijwilligers van Sigma cadeaubonnen voor mantelzorgers bij hen in de brievenbus bezorgd. Ook wethouder Harke Dijksterhuis en verschillende raadsleden hebben hieraan meegeholpen. Met deze mantelzorgwaardering laten de gemeente en Sigma weten hoe belangrijk zij mantelzorgers vinden voor de Nijkerkse samenleving.

Wethouder Harke Dijksterhuis: ‘Het jaar 2020 is voor iedereen bijzonder, maar voor mantelzorgers zeker. De impact van de coronamaatregelen is groot, zowel voor degene aan wie zij zorg geven als voor henzelf. Dit is lang niet altijd gemakkelijk. Met de mantelzorgwaardering willen wij het onschatbare werk van mantelzorgers een beetje zichtbaar maken.’

Raadslid Aart Klompenhouwer: ‘Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het werk van mantelzorgers is. Daarom help ik graag mee bij het rondbrengen van deze blijk van waardering.’

Een aantal cadeaubonnen zal wat later bij de mantelzorgers aankomen.

Wat is mantelzorg?
Een mantelzorger biedt onbetaalde zorg aan een naaste met een ernstige en/of langdurige ziekte of een beperking. Het kan om veel verschillende soorten zorg gaan. Denk aan persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, eten en/of medicatie geven), begeleiding, helpen met vervoer en doktersbezoek, maar ook huishoudelijke en administratieve taken.

Ondersteuning van mantelzorgers
Sigma biedt in opdracht van de gemeente Nijkerk ondersteuning en informatie aan mantelzorgers. Ze geven advies, bijvoorbeeld over welke regelingen en voorzieningen er zijn om de zorg van mantelzorgers iets te verlichten. Dan kun je denken aan hulp thuis, zodat de mantelzorger zelf even op adem kan komen of er even tussenuit kan. Maar ook aan hulp met het invullen van allerlei formulieren. De consulenten van Sigma bieden daarnaast een luisterend oor.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Sigma:
mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of 033-247 4830.

Terug naar de vorige pagina