Cursus ‘Gezond en goed met elkaar’

In samenwerking met de gemeente Amersfoort, Baarn, Nijkerk, Leusden, Bunschoten en Soest is door de Vrije Universiteit een cursus ontwikkeld voor mensen die het lastig vinden om gezondheidsinformatie te begrijpen en te gebruiken. De cursus wordt van september tot november 2022 aangeboden.

Kent u mensen voor wie deze cursus mogelijk interessant is? Laat hen dan contact opnemen met Roxanne van Oeveren van de Vrije Universiteit via pgv@vu.nl. De cursus is gratis te volgen. De cursus wordt op verschillende locaties in de zes gemeenten aangeboden, waardoor er altijd een locatie in de buurt is. De bijeenkomsten zijn dus met buurtgenoten.

In Nijkerk start een groep in gezondheidscentrum de Nije Veste in Nijkerk. Het doel van de cursus is om te werken aan het begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en verschillende aspecten van positieve gezondheid, zoals bijvoorbeeld mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven, naast lichamelijke gezondheid. Er is aandacht voor hulpvragen uit de groep. De cursus is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten rond leefstijl- en gedragsverandering, samen met de doelgroep en professionals. De cursus duurt 8 weken, met wekelijke bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens de cursus vindt ook een evaluatie onderzoek plaats.

Terug naar de vorige pagina