Bijeenkomst pleegzorg levert veel op

Op 11 juni was er een bijeenkomst voor pleegouders en gezinshuisouders en hun (pleeg-) kinderen. Er waren 15 pleegouders/gezinshuisouders en 16 (pleeg-) kinderen aanwezig. De gemeente Nijkerk organiseerde de bijeenkomst samen met het Pleegoudernetwerk Nijkerk.

Er waren ook bijdragen van Jeugd- en Jongerenwerk (JJW), Nijkerk Sportief en Gezond (NSG) en pleegzorgorganisatie De Rading. 

Ontmoeten en ervaringen uitwisselen
De bijeenkomst stond in het teken van ontmoeten van andere pleegouders en gezinshuisouders en het uitwisselen van ervaringen. De (pleeg-) kinderen hebben elkaar ook spelenderwijs leren kennen en zich samen vermaakt tijdens activiteiten van JJW en NSG. De deelnemers waarderen dit soort bijeenkomsten juist door het uitwisselen van ervaringen. 

De gemeente wil minimaal één keer per jaar zo’n bijeenkomst organiseren. Het Pleegoudernetwerk Nijkerk organiseert daarnaast nog minimaal drie ontmoetingen per jaar. De gemeente en de regio FoodValley besteden ook aandacht aan pleegzorg tijdens de Week van de Pleegzorg van 2 t/m 9 november 2022. 

Wethouder René Windhouwer was ook op de bijeenkomst: ‘Ik vind het fijn dat ik deze bijzondere gezinnen heb kunnen ontmoeten. Pleegouders en gezinshuisouders zijn ontzettend belangrijk voor kinderen. De gemeente ondersteunt hen graag, zodat ze de zorg voor pleegkinderen goed kunnen blijven doen.’ 

Informatie op 11 juni
Op 11 juni hebben de deelnemers informatie gekregen over verschillende onderwerpen:

-       Wat doet een pleegzorgwerker.
-       Bijeenkomsten van het Pleegoudernetwerk Nijkerk.
-       Training vitaliteit.
-       Module X: voorkomen dat pleegouders stoppen, zodat pleegkinderen bij hun pleegouders kunnen blijven.
-       Regeling bijzondere kosten. 

Regeling bijzondere kosten en training
Tijdens de bijeenkomst bleek dat niet alle deelnemers de regeling bijzondere kosten kenden, terwijl ze daar wel gebruik van kunnen maken. De gemeente bespreekt in de regio FoodValley hoe we de bekendheid kunnen vergroten. Samen met De Rading ontwikkelt de gemeente de training vitaliteit voor pleegouders. De training vindt plaats in het najaar. 

Informatiebijeenkomsten pleegzorgaanbieders
Pleegzorgaanbieders organiseren regelmatig (ook online) informatiebijeenkomsten over pleegouderschap. Ze geven praktische informatie en soms zijn er pleegouders bij om te vertellen over hun ervaringen. Op de websites van de pleegzorgaanbieders staan de data van de bijeenkomsten: 

-       Youké pleegzorg

-       Leger des Heils

-       William Schrikker Gezinsvormen 

-       De Rading | Jeugd- & Opvoedhulp 

-       Entrea Lindenhout 

-       Pactum jeugd- en opvoedhulp 

-       Pleegouders | Timon

Terug naar de vorige pagina