Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een naaste die door een beperking, ouderdom of ziekte meer dan gewone zorg nodig heeft. Het kan gaan om een partner, ouder, kind, familielid of goede vriend. Mantelzorg is onbetaalde zorg: u doet het omdat u om iemand geeft. In die zin is het van alle tijden.

Mede door bezuinigingen en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid is mantelzorg steeds meer centraal komen te staan in de zorg. Het kan gaan om de overname van en zorg voor uiteenlopende taken. Enkele voorbeelden zijn  het overnemen van administratie, meegaan naar artsen, de boodschappen en andere huishoudelijke klussen doen. Ook persoonlijke verzorging en emotionele ondersteuning horen bij mantelzorg.

Voorheen verstrekte de rijksoverheid het 'mantelzorgcompliment', maar sinds deze regeling is vervallen doet de gemeente dat. In Nijkerk bestaat het 'mantelzorgcompliment' uit een cadeaubon. Iedereen die lange tijd (langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week) onbetaald zorgt voor iemand met wie zij een persoonlijke band hebben, zoals partner, kind, familie of vriend komt in aanmerking voor deze bon. Op de website van Sigma leest u hoe u dit kunt aanvragen.

Verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk

Er is een groot verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk: mantelzorg overkomt je, vrijwilligerswerk daar kies je voor. In beide situaties gaat het om hulp die niet met professionele (betaalde) zorg te regelen is.

Overbelasting voorkomen

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorg voor iemand met een ziekte of beperking. Het is daarom voor de mantelzorger en hulpvrager zelf, maar ook voor alle betrokkenen van belang dat mantelzorgers niet overbelast raken. Er zijn veel manieren om dat te voorkomen of te bestrijden. Elke situatie is echter uniek: daarom is het gesprek met de mantelzorger van belang om te bepalen wat kan helpen om de taken uit te kunnen (blijven) oefenen. Contact met een medewerker van het steunpunt mantelzorg kan hierbij een belangrijke functie vervullen.

Terug naar de vorige pagina