Geld & Werk

Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!
Voor inwoners met geldproblemen zijn er allerlei regelingen en oplossingen. Maar niet iedereen weet die te vinden. Daarom is de gemeente Nijkerk een campagne gestart. "Geldzorgen? Blijf er niet meer rondlopen!".

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Lukt dat niet, dan is het in veel gevallen de taak van de gemeente Nijkerk u te helpen bij het zoeken naar werk. Op de website van de gemeente vindt u veel informatie over de hulp die u kunt inschakelen in de zoektocht naar werk en wie u daarbij kunnen helpen.
Ook voor hulp bij schulden vindt u informatie op de website van de gemeente. Die hulp is er ook voor ondernemers.

Energietoeslag
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2022 mogelijk geld (energietoeslag) krijgen voor de stijgende kosten voor energie. 
Meer informatie en aanvragen van de energietoeslag: Energietoeslag voor lage inkomens | Nijkerk.

Begeleiding en bemiddeling naar werk
Wanneer u een uitkering ontvangt, probeert de gemeente samen met u ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Dit geldt ook voor mensen met een WW-uitkering in de laatste vier weken van hun uitkeringsperiode. Dit kan op verschillende manieren.

Het kan zijn dat de consulent (van de gemeente) u zelf begeleidt. Een andere mogelijkheid is dat uw consulent u aanmeldt bij een jobhunter die tijdens een intakegesprek uw situatie zo goed mogelijk in kaart brengt.

Als u op zoek bent naar een baan of u heeft (tijdelijk) geen inkomen dan kunt u uw CV plaatsen op www.werk.nl. U kunt hier ook zoeken naar vacatures.

Wanneer een opleiding nodig is om een startkwalificatie te behalen of om snelle arbeidsinschakeling mogelijk te maken, dan is dit onder voorwaarden mogelijk.

(Extra) banen voor mensen met een arbeidsbeperking
In 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn. Dit noemen we de 'banenafspraak'. Als u in aanmerking komt voor een baan die valt onder de banenafspraak, wordt u opgenomen in het zogenaamde doelgroepregister. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het UWV. Opname  in het doelgroepregister zorgt onder andere voor de onderstaande zaken:

Jobcoach / begeleiding
Mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister kunnen begeleiding krijgen op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een jobcoach.

No- riskpolis
Mensen die staan ingeschreven in het doelgroepregister komen in aanmerking voor een no-riskpolis. Dit is een verzekeringspolis voor dekking van loonkosten over een periode waarin de werknemer uit het doelgroep arbeidsongeschikt is.

Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling
Een werkgever kan een loonkostensubsidie krijgen als u bent opgenomen in het doelgroepregister. Voordat hier sprake van is, wordt u eerst op proef geplaatst. Zo kunnen u en de werkgever samen bekijken of deze plek voor u geschikt is.

Werkervaringsplek
Bent u nog niet helemaal toe aan een betaalde baan, dan bestaat de mogelijkheid om eerst ergens werkervaring op te doen. Ontvangt u een uitkering, dan kan de gemeente u helpen met het zoeken naar een passende werkervaringsplek.

Beschut werk
De gemeente Nijkerk biedt 'beschut werk' aan, aan mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding nodig hebben of een dure aanpassing van de werkplek.

Overige ondersteuning en dienstverlening
In sommige situaties verstrekt de gemeente NIjkerk aan een werkgever een subsidie wanneer deze iemand met een Participatiewet-uitkering een contract aanbiedt. 

Regeling Meedoen
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen een bijdrage van de gemeente ontvangen voor kosten die verband houden met sport, cultuur en vorming. U kunt dit bijvoorbeeld aanvragen voor een lidmaatschap van de bibliotheek, contributie voor een sportvereniging of muzieklessen. U leest er meer over op de website van de gemeente Nijkerk.

Kindpakket
Eén op de acht kinderen in Nederland kan vanwege de financiële gezinssituatie niet meedoen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Dit kan bijvoorbeeld een zwem-, sport- of muziekles, een schoolreisje of simpelweg het vieren van een verjaardagsfeestje zijn. Voor deze kinderen is in gemeente Nijkerk het Kindpakket beschikbaar. Dankzij het Kindpakket in Nijkerk kan ieder kind mee doen. U leest er meer over op de website van de gemeente Nijkerk.

 

 

Terug naar de vorige pagina