Gebiedsteam

Soms lukt het niet om zaken zelf te regelen en is er tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning nodig. Of u heeft bijvoorbeeld een vraag of zorgen over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, schulden, gezondheid, dagbesteding of hulp in huis kunt u terecht bij het gebiedsteam. Samen met u zoekt het gebiedsteam naar een oplossing. Zij bieden ook preventieve ondersteuning. Denk hierbij aan informeren en adviseren over opvoeden of gezond eten.

Als zwaardere ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het gebiedsteam dat de juiste ondersteuning wordt ingeschakeld. De gebiedsteammedewerker blijft betrokken bij de ondersteuning, ook als u door een andere organisatie geholpen wordt. In het gebiedsteam werken verschillende professionals samen. Het uitgangspunt is één contactpersoon en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren hulp nodig is. Het gebiedsteam werkt met de verwijsindex voor een optimale samenwerking met de andere professionals die bij uw gezin betrokken zijn.

Het gebiedsteam werkt vanuit het gemeentehuis, Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk.

Zorg en ondersteuning nodig?

Heeft u vragen of zorgen over bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, het opvoeden van kinderen of psychische problemen? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam. Zij kijken samen met u welke ondersteuning wenselijk en passend is. Soms zijn een paar gesprekken met een professional uit het gebiedsteam voldoende. Het kan ook dat er meer nodig is. De professional kijkt dan samen met u welke ondersteuning ingezet kan worden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nijkerk.eu/zorg.

Direct aanmelden

Heeft u direct vragen over ondersteuning? Dan kunt u bellen met de bureaudienst van het gebiedsteam via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 033. Een medewerker van het gebiedsteam luistert naar u en helpt u verder. Of u kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelden@nijkerk.eu.

Terug naar de vorige pagina

Gebiedsteam Nijkerk