Eenzaamheid Nijkerk

Eenzaamheid komt veel voor, zowel bij jongeren als bij ouderen. Tot wel 70 procent van de jongeren geeft aan zich soms of vaak eenzaam te voelen en ruim 900.000 65-plussers voelen zich eenzaam of verlaten. Eenzaamheid geeft een gevoel van leegte, verdriet en soms ook van angst. Eenzaamheid is ook slecht voor de gezondheid: het werkt bloeddruk verhogend, het geeft stress en vergroot de kans op een depressie. Voelt u zich ook eenzaam? In Nijkerk zijn verschillende instanties die u kunnen helpen om u minder eenzaam te voelen.

Alleen en eenzaam is niet altijd hetzelfde

Er is een verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn. U bent pas eenzaam als u het niet prettig vindt dat u relaties en contacten mist. Eenzaamheid kan ook betekenen dat u temidden van anderen een gevoel van verbondenheid mist. Zo kan iemand met veel mensen om zich heen toch eenzaam zijn. Het is voor buitenstaanders op het blote oog lastig om te zien of iemand zich eenzaam voelt.

Waarom worden mensen eenzaam

Eenzaamheid kan ontstaat door een verhuizing, het overlijden of scheiden van een partner, het wegvallen van familie of doordat iemand slechter ter been raakt. Veel mensen lukt het om het gemis of de verandering op te vangen met hun sociale netwerk. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die dat niet of bijna niet lukt en wegzakken in eenzaamheid.

Tips tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kunt u aanpakken. Dat kunt u zelf doen of samen met iemand anders. Maak weer eens contact met mensen die u eerder sprak maar nu al een tijdje niet meer. Praat dan over wat u de laatste tijd heeft meegemaakt en vraag naar de belevenissen van de ander. U kunt ook contact maken door het bieden van hulp aan een ander. Dat kan via vrijwilligerswerk, maar als u wilt ook dichter bij huis bij bijvoorbeeld buren of kennissen. In de gemeente Nijkerk vindt u in de vrijwilligersvacaturebank van Sigma diverse vrijwilligersorganisaties die uw hulp goed kunnen gebruiken. Zo komt u weer onder de mensen. Of sluit u aan bij een vereniging, patiëntenvereniging of groep met nabestaanden.

Instanties die helpen bij eenzaamheid

Er zijn ook instanties die u kunnen helpen met informatie over het bestrijden en omgaan met eenzaamheid. Zo is er de Luisterlijn, waar u 24 uur per dag naar toe kunt bellen voor een luisterend oor of goed gesprek. Ook kunt u chatten of mailen. De Zilverlijn is er speciaal voor ouderen. Hiervoor kunt u zich aanmelden en dan wordt u iedere week op een vast dagdeel gebeld voor een gezellig praatje, een luisterend oor of goed gesprek. Ook zijn er verschillende instanties in de omgeving van Nijkerk die u kunnen helpen bij eenzaamheid. Daarnaast zijn er verenigingen, vrijwilligersorganisaties, evenementen en activiteiten die u in contact kunnen brengen met andere mensen.

Terug naar de vorige pagina