Analfabetisme in Nijkerk

Kan u of een bekende van u niet lezen of schrijven? In Nijkerk en omgeving zijn een aantal plekken waar u terecht kunt voor analfabetisme.

Wat is analfabetisme?

Wat is analfabetisme eigenlijk? Analfabetisme betekent ongeletterdheid. Wanneer iemand analfabeet is kan diegene niet lezen of schrijven in de moedertaal noch in een andere taal.  

De alfabetiseringsgraad zeg iets over het aandeel van een bevolkingsgroep dat kan lezen of schrijven en wordt als indicator voor de ontwikkeling van die bevolkingsgroep gezien. Wereldwijd zijn er ruim 800 miljoen analfabeten. Met name in de ontwikkelingslanden is deze alfabetiseringsgraad erg laag. Ook komt analfabetisme vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit komt doordat analfabeten vaak geen of nauwelijks onderwijs hebben gevolgd.

Wanneer iemand laaggeletterd is, betekent dit dat diegene (veel) moeite heeft met lezen en schrijven. In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen mensen die hiermee te kampen hebben. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben functioneel analfabetisme.

Gevolgen van analfabetisme 

Mensen die analfabeet zijn ervaren dat niet altijd als een probleem, omdat ze ermee hebben leren leven. Toch brengt analfabetisem wel vervelende gevolgen met zich mee. Voor de meeste beroepen is het namelijk van belang dat iemand goed kan lezen en/of schrijven. Daardoor kunnen analfabeten vaak moeilijk aan een baan komen. Ook bij andere vormen van communicatie zijn er veel problemen voor mensen die analfabeet zijn. Bijvoorbeeld voor het lezen en invullen van belangrijke formulieren of bij het gebruiken van computers en smartphones. Daarnaast kan analfabetisme ook op het gebied van gezondheid een onwenselijke situatie met zich mee brengen. Denk maar eens aan het niet kunnen lezen van bijsluiters van medicijnen en de gevolgen daarvan. Kinderen van analfabeten hebben vaak ook moeite met lezen en schrijven, omdat hun ouders het hun niet kunnen aanleren. Misschien nog wel een van de vervelendste gevolgen van analfabetisme zijn de sociale gevolgen voor iemand die analfabeet is: onzekerheid, schaamte en voor veel zaken afhankelijk moeten zijn van anderen.

Kun je op latere leeftijd nog leren lezen en schrijven?

Iedereen kan beter worden in lezen en schrijven. Er zijn verschillende scholingsmogelijkheden waarmee analfabetisme wordt aangepakt, bijvoorbeeld taallessen op scholen of lessen door opgeleide vrijwilligers. Door de verbetering in taalvaardigheden neemt niet alleen de zelfredzaamheid toe, ook de sociale inclusie neemt toe en mensen voelen zich psychisch en fysiek beter.

Waar kunt u in Nijkerk terecht met analfabetisme?

In de Nijkerk en omgeving kunt u bij Taalhuis Nijkerk terecht voor hulp bij analfabetisme. Hier kunt u beter leren lezen en schrijven. Kom naar het taalspreekuur voor advies. Ook is er het TaalSteunPunt op school waar u kunt leren over activiteiten op school en gezondheid van kinderen. 

Terug naar de vorige pagina