Alcohol & drugs Nijkerk, informatie voor inwoners

Ook in onze gemeente wordt, net als in de rest van Nederland, drugs gebruikt. Nijkerk is geen uitzondering qua drugsgebruik. De gevolgen zijn erg divers en altijd negatief. Het kan gezondheidsschade veroorzaken maar ook bijvoorbeeld kleine en grote ongelukken, criminaliteit, vechtpartijen, schulden, verslaving en niet te vergeten: ruzie (thuis of elders).

Drugsronselaars in de gemeente Nijkerk

Ook in Nijkerk worden jongeren slachtoffer van drugshandel. Meer informatie over onder andere signalen en hulp vindt u op onze speciale pagina "Jongeren worden geronseld voor drugshandel".

Website speciaal voor Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft samen met betrokken burgers een plan van aanpak gemaakt om drugsgebruik in Nijkerk terug te dringen. Informatie aan inwoners van de gemeente Nijkerk is onderdeel van dat plan. Daarom is speciaal voor Nijkerk de website www.alcoholendrugsnijkerk.nl ontwikkeld.

U vindt op de site adressen, telefoonnummers en namen van mensen en organisaties die u kunnen helpen. Ook kunt u informatie vinden over de verschillende soorten drugs, de gevolgen ervan en hoe u gebruik herkent. Ook instellingen, regelgeving en actualiteiten rond alcohol en drugs in Nijkerk hebben een plek op de site. 

Hulp  

Iemand die (overmatig) gebruikt, heeft vroeg of laat hulp nodig. Er zijn veel manieren om deze hulp in te roepen. Dit kan anoniem via internet, maar ook via persoonlijk contact in de eigen omgeving.

Niet alleen de gebruiker, ook zijn of haar omgeving kan hulp nodig hebben. Leven met iemand met een alcohol- of drugsprobleem geeft spanningen. Soms is de gebruiker nog niet toe aan hulp, maar wil de partner of ouders wel meer weten. Hoe houdt u zichzelf staande, wat kunt u betekenen voor iemand die afhankelijk is van drugs? Op www.alcoholendrugsnijkerk.nl vindt u adressen, telefoonnummers en namen van mensen die u kunnen helpen.

Terug naar de vorige pagina