Alcohol & Drugs

Ook in onze gemeente wordt, net als in de rest van Nederland, drugs gebruikt. Nijkerk is geen uitzondering qua drugsgebruik. De gevolgen zijn erg divers en altijd negatief. Het kan gezondheidsschade veroorzaken maar ook bijvoorbeeld kleine en grote ongelukken, criminaliteit, vechtpartijen, schulden, verslaving en niet te vergeten: ruzie (thuis of elders).

Website speciaal voor Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft samen met betrokken burgers een plan van aanpak gemaakt om drugsgebruik in Nijkerk terug te dringen. Informatie aan inwoners van de gemeente Nijkerk is onderdeel van dat plan. Daarom is speciaal voor Nijkerk de website www.stopdrugsnijkerk.nl ontwikkeld.

U vindt op de site adressen, telefoonnummers en namen van mensen en organisaties die u kunnen helpen. Ook kunt u informatie vinden over de verschillende soorten drugs, de gevolgen ervan en hoe u gebruik herkent. Ook instellingen, regelgeving en actualiteiten rond alcohol en drugs in Nijkerk hebben een plek op de site.

Aanpak drugs in Hoevelaken

Voor de aanpak van drugs in Hoevelaken, zijn er twee sporen: de Hulplijn Drugs Hoevelaken en het Meldpunt Drugs Hoevelaken.

Hulplijn Drugs Hoevelaken
Heb je zorgen over het drugsgebruik van je kind? Of ben jij zelf jong en maak je je zorgen over je eigen drugsgebruik of bijvoorbeeld dat van je vrienden? Dan is de Hulplijn Drugs Hoevelaken zeven dagen per week van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 085-1304297. De hulplijn wordt bemenst door een vertrouwenspersoon met wie je je zorgen kunt bespreken.

Meldpunt Drugs Hoevelaken
Daarnaast is het Meldpunt Drugs Hoevelaken ingericht: www.meldpuntdrugshoevelaken.nl . Woont u in Hoevelaken en wilt u een signaal afgeven over drugsgebruik, drugshandel, mishandeling, misbruik en andere vormen van misdaad, die vermoedelijk te maken hebben met drugs? Dat kan via dit meldpunt. Misdaad speelt zich soms af in uw straat, of in de kring van uw kinderen. Elk stukje informatie kan belangrijk zijn. Immers: hoe beter deze problemen in beeld zijn, hoe gerichter er gewerkt kan worden aan het oplossen ervan.


Hulp  

Iemand die (overmatig) gebruikt, heeft vroeg of laat hulp nodig. Er zijn veel manieren om deze hulp in te roepen. Dit kan anoniem via internet, maar ook via persoonlijk contact in de eigen omgeving.

Niet alleen de gebruiker, ook zijn of haar omgeving kan hulp nodig hebben. Leven met iemand met een alcohol- of drugsprobleem geeft spanningen. Soms is de gebruiker nog niet toe aan hulp, maar wil de partner of ouders wel meer weten. Hoe houd u zichzelf staande, wat kunt u betekenen voor iemand die afhankelijk is van drugs? Op www.stopdrugsnijkerk.nl vind u adressen, telefoonnummers en namen van mensen die u kunnen helpen.

Terug naar de vorige pagina