KR8KIDZZ

01 Jan
31 Dec
Wulfshoeve; Moorselaar 69 te Nijkerk
Na schooltijd

KR8KIDZZ is een training, waarbij we binnen een korte periode intensief met een groepje van maximaal 8 kinderen aan de slag gaan met diverse (sociale) vaardigheden. 
De training wordt gegeven voor drie leeftijdsgroepen. Voor kinderen uit groep 3 t/m 5, groep 6 t/m 8 en voor jongeren uit het voorgezet onderwijs (tussen 12 en 16 jaar). 
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur èn een ouderbijeenkomst.

Thema’s

Een belangrijk kenmerk van de training is dat we werken met 6 vaststaande (algemene) thema’s, maar met flexibel in te zetten werkvormen. Hiermee kunnen we maatwerk bieden aan elke groep. De thema’s zijn:

  1. Dit ben ik! Jezelf presenteren
  2. Omgaan met boosheid
  3. Pesten
  4. Fysieke trainingsbijeenkomst gericht op fysiek toepassen van de geleerde vaardigheden
  5. Zelfvertrouwen en eigen kracht
  6. Zelf verder kunnen en afscheid nemen

Mailcontact
De contacten met ouder(s) en school zullen met name via de mail verlopen. Na elke bijeenkomst ontvangen zowel ouder(s) als school, via de mail, informatie over de bijeenkomst. Soms zal er een verzoek worden gedaan om bepaalde onderdelen nog eens te bespreken of te oefenen met uw kind. U kunt uw ervaringen en wat u ziet aan uw kind naar ons mailen voordat de volgende bijeenkomst plaatsvindt.

Daarnaast is er één verplichte ouderbijeenkomst
Door op deze manier goed samen te werken kan het kind optimaal met de vaardigheden aan de slag gaan, zowel thuis, als op school en tijdens de training.

Kosten 
Er zitten geen kosten verbonden aan de training. 

Data training:
De training wordt na schooltijd gegeven en start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Dit is gemiddeld 2 keer per jaar, per leeftijdsgroep.
Vaak kunnen we wel een inschatting maken waneer de groep start als u ons een email stuurt. 

Terug naar de vorige pagina