Groep voor kinderen van gescheiden ouders

01 Jun
31 Dec
Wulfshoeve, Moorselaar 69 in Nijkerk
na schooltijd

Groep voor kinderen van gescheiden ouders

Echtscheiding is voor iedereen die daarbij betrokken is een ingrijpende gebeurtenis. Juist ook voor de kinderen. Plotseling geconfronteerd worden met ouders die niet meer bij elkaar wonen kan veel verdriet, verwarring, angst, of boosheid oproepen. Het is vaak ook moeilijk te begrijpen. Gebiedsteams Nijkerk organiseren in samenwerking met Elan, Barneveld een gespreksgroep voor deze kinderen. Om te leren verwerken en om te leren omgaan met alles wat er als gevolg van de scheiding veranderd is. 

Waarom een gespreksgroep?

De groep is bestemd voor kinderen die het moeilijk vinden om te gaan met de scheiding of de gevolgen van die scheiding. Mogelijke problemen kunnen zijn: vaak verdrietig zijn, gedragsproblemen thuis of op school, onbegrip en boosheid, problemen in het contact met (één van) de ouders, enzovoorts. 

Het doel van de cursus?

De kinderen die meedoen aan deze gespreksgroep hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Ze zullen zich herkennen in de ervaringen van elkaar. Zo kunnen ze elkaar steunen en stimuleren. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen beter om kunnen gaan met de scheiding. Ze leren er over te praten, vinden herkenning bij elkaar en kunnen hun gevoelens een plekje geven. Daarnaast krijgen ze tips, leren ze hulp vragen in hun omgeving, hoe ze hun grenzen kunnen bewaken en wensen duidelijk kunnen maken. 

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar (groep 5 t/m 8). Daarnaast gaat het om kinderen van wie de ouders definitief gescheiden zijn. De kinderen moeten het uiteraard ook zelf zien zitten om aan deze gespreksgroep mee te doen. Vooraf zal er een kennismakingsgesprek zijn met de ouder(s) en het kind. Hiervoor wordt bij de aanmelding een afspraak gemaakt. 

Opzet van de cursus:

Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. Aan de hand van deze thema’s kunnen de kinderen met hun eigen verhaal komen. Daarvoor zijn verschillende werkvormen beschikbaar: kringgesprekken, spellen, voorlezen, opdrachten, toneelstukjes, enz. Er zijn in totaal zes bijeenkomsten van 60 minuten. De bijeenkomsten worden na schooltijd gehouden. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Voor de ouders is er een kennismakingsbijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat de opzet van de cursus is. Tevens wordt er een voorlichtingsavond gehouden waar zij tips krijgen over het begeleiden van hun kind in het omgaan met de echtscheiding. Na afloop van de gespreksgroep volgt een individuele nabespreking met de ouder(s) van ieder kind. Daarin kan ingegaan worden op de persoonlijke situatie van het kind en kunnen ouders advies krijgen over een eventueel vervolg van de begeleiding.

Thema’s:

1.    Kennismaking

2.    Mijn ouders zijn gescheiden

Over het hoe en waarom, de schuldvraag

3.    Bang, boos, verdrietig en een beetje blij

Omgaan met gevoelens

4.    Ik houd van allebei

Over loyaliteit

5.    Ik ken iemand die…..

Over hulp vragen en probleempjes aanpakken

6.    Voorbij is voorbij

Afscheid nemen

 

 

 

Terug naar de vorige pagina